საქართველოს მთავრობის ინიციატივით ხორციელდება სახელმწიფო პროგრამა „აწარმოე საქართველოში,“ რომლის მიზანია ქვეყანაში მეწარმეობის განვითარება და მხარდაჭერა, ახალი საწარმოების შექმნის ხელშეწყობა და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა. სრული ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებ-გვერდს: www.enterprise.gov.ge

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში პასუხისმგებელია ფიზიკური ინფრასტრუქტურის გადაცემის კომპონენტზე, რაც გულისხმობს სახელმწიფო მფლობელობაში არსებული უძრავი ქონების უსასყიდლოდ გადაცემას მეწარმისთვის გარკვეული საინვესტიციო ვალდებულებით.


დამატებითი პირობები იხილეთ აქ: დამატებითი პირობები
საბანკო გარანტიის ნიმუში

განცხადების მატერიალური ფორმა

ინფორმაცია ინდუსტრიების შესახებ ჩამოტვირთეთ აქედან 

 განხორციელებული პროექტების რუკა

სულ გადაცემულია 122 ქონება

ონლაინ კონსულტაცია
ENG