საქართველოს მთავრობის ინიციატივით ხორციელდება სახელმწიფო პროგრამა „აწარმოე საქართველოში,“ რომლის მიზანია ქვეყანაში მეწარმეობის განვითარება და მხარდაჭერა, ახალი საწარმოების შექმნის ხელშეწყობა და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა. სრული ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებ-გვერდს: http://qartuli.ge 

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში პასუხისმგებელია ფიზიკური ინფრასტრუქტურის გადაცემის კომპონენტზე, რაც გულისხმობს სახელმწიფო მფლობელობაში არსებული უძრავი ქონების უსასყიდლოდ გადაცემას მეწარმისთვის გარკვეული საინვესტიციო ვალდებულებით.


დამატებითი პირობები იხილეთ აქ: დამატებითი პირობები
საბანკო გარანტიის ნიმუში
განაცხადის ფორმა
ინფორმაცია ინდუსტრიების შესახებ ჩამოტვირთეთ აქედან 

სულ გადაცემულია 111 ქონება

ონლაინ კონსულტაცია
ENG