შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული საგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.
შესაბამისი განაცხადისა და საბანკო გარანტიის წარმოდგენამდე მეწარმე სუბიექტმა სასურველია ვებ-გვერდზე გადაამოწმოს უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება.

ქალაქი ქობულეთი, ხულოს ქუჩა
დრო: 2017-09-12 16:50:11

მიწის ფართობი:  4893.00   კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  20.51.01.333

შეფასებულია: 49745 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

ქობულეთი, სოფელი კვირიკე
დრო: 2016-08-16 13:03:29

მიწის ფართობი: 7848 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 20.43.01.252

შეფასებულია:  170 047 ლარად

* აღნიშნული მიწის ნაკვეთი მდებარეობს მდინარე კინკიშას მცირე მარცხენა შენაკადის, მდინარე ლაპშას სიახლოვეს და მასზე შესაძლებელია ვრცელდებოდეს წყალდაცვითი ზოლი.

 შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით. 

ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, აღმაშენებლის ქ. N40
დრო: 2016-08-16 00:08:00

მიწის ფართობი: 3690.00 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: N1 -  1600.00 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 20.48.05.288 

შეფასებულია: 147 109  ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა, საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

ხელვაჩაურის რაიონი, სამრეწველო ზონა
დრო: 2016-08-16 12:56:57

მიწის ფართობი: 6227.00კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: N1 - 882.74 კვ.მ. N2 - 16.00 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 05.35.28.336

შეფასებულია: 410 503.00 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა, საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

ბათუმი, მეჯინისწყლის დასახლება
დრო: 2016-08-16 12:52:25

მიწის ფართობი: 8249 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: 5 შენობა-ნაგებობა საერთო ფართით 1396.20 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 05.32.09.125

შეფასებულია: 480 934 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა, საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

ქობულეთი, სოფელი დაგვა
დრო: 2016-08-16 12:50:39

მიწის ფართობი: 15 222 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 20.45.02.116

შეფასებულია: 21 311 ლარი

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით. 

ონლაინ კონსულტაცია
ENG