შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული საგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.
შესაბამისი განაცხადისა და საბანკო გარანტიის წარმოდგენამდე მეწარმე სუბიექტმა სასურველია ვებ-გვერდზე გადაამოწმოს უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება.

ქალაქი ქარელი, ვაჟა-ფშაველას ქ. 117
დრო: 2018-02-19 16:02:00

მიწის ფართობი: 11832  კვ.მ. 

საკადასტრო კოდი: 68.10.48.517

შენობა-ნაგებობები: N1- N3

შეფასებულია:  112 138  ლარად 

ხაშურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი გომი
დრო: 2016-08-11 17:45:15

მიწის ფართობი:   2754 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები:  N1 - 240,7 კვ.მ. N2 - 41,69 კვ.მ. N3 - 31,9 კვ.მ. 

საკადასტრო კოდი:   69.02.62.195

შეფასებულია:  5508 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

გორის მუნიციპალიტეტი, სოფელი შინდისი
დრო: 2016-08-11 17:08:00

მიწის ფართობი:  21645  კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  66.42.14.001

შეფასებულია: 352 663   ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

გორის რაიონი, სოფელი კარალეთი
დრო: 2016-08-11 17:08:00

მიწის ფართობი:   4517 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები:  N1 - 199.49 კვ.მ. N2 - 66.1 კვ.მ.  

საკადასტრო კოდი:  66.46.20.638

შეფასებულია:  35 731 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

კასპის რაიონი, სოფელი კავთისხევი
დრო: 2016-08-11 17:34:09

N1

მიწის ფართობი:  75058.00 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  67.08.32.228

შეფასებულია: 225 174 ლარად

N2

მიწის ფართობი:  16994.00 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 67.08.40.282 

შეფასებულია:   59479 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

ქარელი, ვაჟა-ფშაველას ქ. N117
დრო: 2016-08-11 17:08:00

მიწის ფართობი: 10855 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1-დან N6-ის ჩათვლით

კომუნიკაციები: მისაყვანია ადგილზე

საკადასტრო კოდი: 68.10.48.291

შეფასებულია: 42 458 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.  

ქ. ქარელი
დრო: 2016-08-11 17:06:41

მიწის ფართობი: 28910 კვ.მ.

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია, წყალი და გაზი - მიმდებარედ

საკადასტრო კოდი: 68.10.48.269

შენიშვნა: ცარიელი მიწის ნაკვეთი

შეფასებულია: 86 730 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით. 


 

კასპი, სოფ. სამთავისი
დრო: 2016-08-11 16:59:02

მიწის ფართობი: 12329 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: შენობა-ნაგებობა N1-48 კვ,მ; შენობა-ნაგებობა N2 - 32კვ.მ; შენობა-ნაგებობა N3 - 471 კვ.მ; შენობა-ნაგებობა N4 - 13 კვ.მ; შენობა-ნაგებობა N5- 36კვ.მ.

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია, წყალი და გაზი - მიმდებარედ

საკადასტრო კოდი: 67.03.37.161

დეტალური ინფორმაცია შენობა-ნაგებობაზე: ყოფილი საქმიანი ეზო

შეფასებულია: 154 955 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.  

 

ქ. კასპი, გიორგი სააკაძის ქუჩა N2
დრო: 2016-08-11 16:08:00

მიწის ფართობი: 5006 კვ.მ.

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია,  წყალი და გაზი - მიმდებარედ

საკადასტრო კოდი: 67.01.54.236

შეფასებულია: 70 084   ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.  

 

გორი, სოფ. ქვემო ხვითი
დრო: 2016-08-11 16:08:00

მიწის ფართობი: 17964 კვ.მ.

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია, წყალი და გაზი - მიმდებარედ

საკადასტრო კოდი: 66.42.01.062

დეტალური ინფორმაცია შენობა-ნაგებობაზე:  ყოფილი შპს ,,სალთვისი 2"-ის ქონება

შეფასებულია: 90 911.5 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.  

 

ქ. გორი, შინდისის გზ. მე-3 კმ
დრო: 2016-08-11 16:08:00

მიწის ფართობი: 85342 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: შენობა N1 (არასაცხოვრებელი) საერთო ფართი - 1500.47 კვ.მ; შენობა N2 (არასასოფლო) საერთო ფართი - 53.97 კვ.მ; შენობა N3 (არასასოფლო) საერთო ფართი-33.92 კვ.მ; შენობა N4 (არასასოფლო) საერთო ფართი - 29.85 კვ.მ.

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია, წყალი და გაზი - მისაყვანია ადგილზე

საკადასტრო კოდი: 66.45.02.029

დეტალური ინფორმაცია შენობა-ნაგებობაზე: ყოფილი მშენებელის ტერიტორია.

შეფასებულია: 938 762 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.  

ონლაინ კონსულტაცია
ENG