შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული საგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.
შესაბამისი განაცხადისა და საბანკო გარანტიის წარმოდგენამდე მეწარმე სუბიექტმა სასურველია ვებ-გვერდზე გადაამოწმოს უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება.

ქ. გორი, სუხიშვილების ქ. N2
დრო: 2018-08-01 09:31:40

მიწის ფართობი: 5550 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1

საკადასტრო კოდი: 66.45.10.019

შეფასებულია:  217 457 ლარად

შენიშვნა: მიწის ნაკვეთი ფართით 112 კვ.მ. დატვირთულია სერვიტუტის უფლებით.

საპრივატიზებო უძრავ ქონებაზე ფიქსირდება უკანონო სარგებლობა, ამასთან, ტერიტორიაზე განთავსებული მოძრავი ნივთები არ წარმოადგენს პრივატიზების საგანს.

ქალაქი ქარელი, ვაჟა-ფშაველას ქ. 117
დრო: 2018-02-19 16:10:22

მიწის ფართობი: 13432.00  კვ.მ. 

საკადასტრო კოდი: 68.10.48.404

შენობა-ნაგებობები: N1- N4

შეფასებულია:  117 508 ლარად 

ხაშურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი გომი
დრო: 2016-08-11 17:45:15

მიწის ფართობი:   2754 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები:  N1 - 240,7 კვ.მ. N2 - 41,69 კვ.მ. N3 - 31,9 კვ.მ. 

საკადასტრო კოდი:   69.02.62.195

შეფასებულია:  5508 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

ხაშური
დრო: 2016-08-11 17:43:27

1. მიწის ფართობი:   4975 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:   69.08.68.163

შეფასებულია:  34 825 ლარად

2.მიწის ფართობი:  1544 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 69.08.68.166   

შეფასებულია: 10 808  ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

 

გორის მუნიციპალიტეტი, სოფელი შინდისი
დრო: 2016-08-11 17:38:53

მიწის ფართობი:  21645  კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  66.42.14.001

შეფასებულია: 331 019  ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

გორის რაიონი, სოფელი კარალეთი
დრო: 2016-08-11 17:36:49

მიწის ფართობი:   4517 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები:  N1 - 199.49 კვ.მ. N2 - 66.1 კვ.მ.  

საკადასტრო კოდი:  66.46.20.638

შეფასებულია:  31 214 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

კასპის რაიონი, სოფელი კავთისხევი
დრო: 2016-08-11 17:34:09

N1

მიწის ფართობი:  75058.00 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  67.08.32.228

შეფასებულია: 225 174 ლარად

N2

მიწის ფართობი:  16994.00 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 67.08.40.282 

შეფასებულია:   59479 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

ქარელი, ვაჟა-ფშაველას ქ. N117
დრო: 2016-08-11 17:30:12

მიწის ფართობი: 10855 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1-დან N6-ის ჩათვლით

კომუნიკაციები: მისაყვანია ადგილზე

საკადასტრო კოდი: 68.10.48.291

შეფასებულია: 43 355 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.  

ქ. ქარელი
დრო: 2016-08-11 17:06:41

მიწის ფართობი: 28910 კვ.მ.

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია, წყალი და გაზი - მიმდებარედ

საკადასტრო კოდი: 68.10.48.269

შენიშვნა: ცარიელი მიწის ნაკვეთი

შეფასებულია: 86 730 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით. 


 

ქარელი, სოფ. ახალსოფელი
დრო: 2016-08-11 17:03:36

მიწის ფართობი: 12969 კვ.მ.

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია, წყალი და გაზი - მიმდებარედ

საკადასტრო კოდი: 68.07.44.275

შენიშვნა: ცარიელი მიწის ნაკვეთი

შეფასებულია: 32 423 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.  

კასპი, სოფ. სამთავისი
დრო: 2016-08-11 16:59:02

მიწის ფართობი: 12329 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: შენობა-ნაგებობა N1-48 კვ,მ; შენობა-ნაგებობა N2 - 32კვ.მ; შენობა-ნაგებობა N3 - 471 კვ.მ; შენობა-ნაგებობა N4 - 13 კვ.მ; შენობა-ნაგებობა N5- 36კვ.მ.

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია, წყალი და გაზი - მიმდებარედ

საკადასტრო კოდი: 67.03.37.161

დეტალური ინფორმაცია შენობა-ნაგებობაზე: ყოფილი საქმიანი ეზო

შეფასებულია: 154 955 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.  

 

ქ. კასპი, გიორგი სააკაძის ქუჩა N2
დრო: 2016-08-11 16:08:00

მიწის ფართობი: 5006 კვ.მ.

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია,  წყალი და გაზი - მიმდებარედ

საკადასტრო კოდი: 67.01.54.236

შეფასებულია: 70 084   ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.  

 

ონლაინ კონსულტაცია
ENG