შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული საგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.
შესაბამისი განაცხადისა და საბანკო გარანტიის წარმოდგენამდე მეწარმე სუბიექტმა სასურველია ვებ-გვერდზე გადაამოწმოს უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება.

ახმეტის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ჩაჩხრიალა
დრო: 2017-05-17 12:05:00

მიწის ფართობი: 6301.00  კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 50.13.31.086

შეფასებულია:  18 900 ლარად

უძრავ ქონებაზე „საავტომობილო გზების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, გზისპირა ზონაში (გზის მეტრიდან 100 მეტრი ორივე მხარეს) გზების მფლობელთან შეთანხმების გარეშე აკრძალულია ნებისმიერი სამშენებლო და სხვა სამუშაოთა წარმოება.

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა, საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

სიღნაღის რაიონი, სოფელი ვაქირი
დრო: 2016-08-15 17:19:08

მიწის ფართობი:  8000 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  56.02.54.067

შეფასებულია: 22 000 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა, საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

ქ. საგარეჯო, კახეთის გზატკეცილი
დრო: 2016-08-15 14:39:10

მიწის ფართობი: 1281 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი:  N1 - 96.9 კვ.მ., N2- 49.2 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 55.12.61.114

შეფასებულია: 8 000 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა, საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

სიღნაღის რაიონი, სოფელი საქობო
დრო: 2016-08-15 14:30:42

მიწის ფართობი: 4870 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: N1 - 680 კვ.მ., N2 - 12 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 56.04.52.211

შეფასებულია: 59 000 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა, საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

ქ. ახმეტა, უტო
დრო: 2016-08-15 14:26:16

მიწის ფართობი: 834 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: 834 კვ.მ.

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია, წყალი, გაზი - არ არის

საკადასტრო კოდი: 50.04.37.038

შეფასებულია: 14 000 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა, საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ფიჩხისბოგირი
დრო: 2016-08-15 14:19:24

მიწის ფართობი: 16226 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: N1-600

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია,  კანალიზაცია,  წყალი - არის, გაზი - მიმდებარედ

საკადასტრო კოდი: 54.12.51.010

დეტალური ინფორმაცია შენობა-ნაგებობაზე: ყოფილი სკოლა

შეფასებულია: 95 000 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა, საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფ. გურჯაანი
დრო: 2016-08-15 14:15:26

მიწის ფართობი: 2222.70 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: 954.30 კვ.მ.

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია და  წყალი - არის, გაზი - მიმდებარედ

საკადასტრო კოდი: 51.10.24.451  

დეტალური ინფორმაცია შენობა-ნაგებობაზე: ყოფილი მესეტყვეების შენობა

შეფასებულია: 44 000 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა, საბაზრო ფასის გათვალისწინებით. 

 

ონლაინ კონსულტაცია
ENG