შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული საგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.
შესაბამისი განაცხადისა და საბანკო გარანტიის წარმოდგენამდე მეწარმე სუბიექტმა სასურველია ვებ-გვერდზე გადაამოწმოს უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება.

ხონის მუნიციპალიტეტი, აბაშიძის ქუჩა
დრო: 2016-08-12 11:08:00

მიწის ფართობი: 9835 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: N1- 1029.71 კვ.მ. N2 - გაშენიანების ფართი - 721.54 კვ.მ. (ნანგრევი); N3 - 642.58 კვ.მ. N4 - 466.4 კვ.მ. N5 - განაშენიანების ფართი - 308.29 კვ.მ. N6 - 286.8 კვ.მ. N7 - განაშენიანების ფართი - 16.49 კვ.მ (ნანგრევი); N8 - 94.43 კვ.მ. N9 - 94.36 კვ.მ N10 - 33.34 კვ.მ N11 - განაშენიანების ფართი - 15.17 კვ.მ. (ნანგრევი); N12 - 5.55 კვ.მ. N13 - 7.84 კვ.მ. N14 - 9.94 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 37.07.39.001

შეფასებულია: 196 700 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.  

 

სამტრედია, ჭანტურიას ქუჩა
დრო: 2016-08-12 11:08:00

მიწის ფართობი: 3022 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: შენობა N1 - 1923.9 კვ.მ.

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია,  კანალიზაცია,  წყალი, გაზი - მიმდებარედ

საკადასტრო კოდი: 34.08.55.033

დეტალური ინფორმაცია შენობა-ნაგებობაზე: მშენებარე სპორტკომპლექსი, დღეს არ ფუნქციონირებს.

შეფასებულია: 539 300 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.  

 

თერჯოლა
დრო: 2016-08-12 11:39:45

მიწის ფართობი: 11930 კვ.მ.

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია,  კანალიზაცია,  წყალი, გაზი - მიმდებარედ

საკადასტრო კოდი: 33.09.43.194

დეტალური ინფორმაცია შენობა-ნაგებობაზე: არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

შეფასებულია: 59 700  ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.  

 

თერჯოლა, სოფელი ქვედა სიმონეთი
დრო: 2016-08-12 11:08:00

მიწის ფართობი: 10600 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: შენობა N1 - 864 კვ.მ.

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია,  კანალიზაცია,  წყალი, გაზი - მიმდებარედ

საკადასტრო კოდი: 33.05.33.002

დეტალური ინფორმაცია შენობა-ნაგებობაზე: კარკასი

შეფასებულია: 64 000 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.  

მიმდინარეობს მონაცემების განახლება

ქალაქი ბაღდათი
დრო: 2016-08-12 11:33:29

მიწის ფართობი: 2030 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: შენობა N1-77 კვ.მ., შენობა N2-19 კვ.მ.

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია,  კანალიზაცია,  წყალი, გაზი - მიმდებარედ

საკადასტრო კოდი: 30.11.33.291

დეტალური ინფორმაცია შენობა-ნაგებობაზე: ყოფილი ცხოველთა სასაკლაო, დღეს არ ფუნქციონირებს.

შეფასებულია: 39 200 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.  

 

ბაღდათის რ-ნი, სოფელი ნერგეეთი
დრო: 2016-08-12 11:31:51

მიწის ფართობი: 5526 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: N1 - 438.52 კვ.მ;  N2 - 165კვ.მ;   N3 - 58,08;  N4 - 239,52

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია,  წყალი, გაზი - არის,  კანალიზაცია - საჭიროებს აღდგენას

საკადასტრო კოდი: 30.10.31.100

დეტალური ინფორმაცია შენობა-ნაგებობაზე: ყოფილი სკოლის ტერიტორია, შენობა-ნაგებობები ნორმალურ მდგომარეობაში

შეფასებულია: 102 000 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა, საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.  

 

ბაღდათი, სოფელი ვარციხე
დრო: 2016-08-12 11:29:17

მიწის ფართობი: 5096 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: შენობა N1-1108.14 კვ.მ., შენობა N2-63.28 კვ.მ.

კომუნიკაციები: მიმდებარედ: ელექტროენერგია, კანალიზაცია, წყალი, გაზი

საკადასტრო კოდი: 30.03.31.011

დეტალური ინფორმაცია შენობა-ნაგებობაზე: ყოფილი ბაღის ტერიტორია, დღეს არ ფუნქციონირებს, შენობები ნახევრად დანგრეულია.

შეფასებულია: 82 400 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა, საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.  

 

ბაღდათი, რუსთაველის ქუჩა
დრო: 2016-08-12 11:27:30

მიწის ფართობი: 8397 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: შენობა N1 - 344 კვ.მ.

კომუნიკაციები: მიმდებარედ: ელექტროენერგია, კანალიზაცია, წყალი, გაზი

საკადასტრო კოდი: 30.11.32.011

დეტალური ინფორმაცია: ყოფილი სატვირთო მანქანების გარაჟი, დღეს არ ფუნქციონირებს

შეფასებულია: 96 000 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა, საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.  

ტყიბული, თაბუკაშვილის ქუჩა N3
დრო: 2016-08-12 11:25:17

მიწის ფართობი: 2 შენობა საერთო ფართით 6740,00 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: 6415,00 კვ.მ.

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია - საჭიროებს აღდგენას, კანალიზაცია - საჭიროებს აღდგენას, წყალი - საჭიროებს აღდგენას, გაზი - არა

საკადასტრო კოდი: 39.01.27.053

დეტალური ინფორმაცია: ყოფილი პურკომბინატის შენობა, საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთებას.

შენიშვნა: ძირითადი შენობა ორ სართულიანია.

შეფასებულია: 396 000 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა, საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.  

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი დაბა კულაში
დრო: 2016-08-12 11:22:00

მიწის ფართობი: დაზუსტებული 24715.00 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: N1 საერთო ფართი 535.26 კვ.მ., N2 საერთო ფართი 548.72 კვ.მ., N3 დაშლილი,  N4 საერთო ფართი 200  კვ.მ., N5  დაშლილი, N6 საერთო ფართი 10.72  კვ.მ., N7  საერთო ფართი 9.50 კვ.მ 

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია - შესაძლებელია აღდგენა, წყალი - შესაძლებელია აღდგენა 

საკადასტრო კოდი: 34.04.42.006 

დეტალური ინფორმაცია შენობა-ნაგებობაზე: ყოფილი სანვეტ. ამბულატორია 

შენიშვნა: უძრვი ქონება განთავსებულია საავტომობილო გზასთან ახლოს

შეფასებულია: 175 000 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა, საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.  

 

ონლაინ კონსულტაცია
ENG