შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული საგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.
შესაბამისი განაცხადისა და საბანკო გარანტიის წარმოდგენამდე მეწარმე სუბიექტმა სასურველია ვებ-გვერდზე გადაამოწმოს უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება.

წალკის რაიონი, სოფელი ავრანლო
დრო: 2016-08-11 12:41:17

მიწის ფართობი: 1767 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: შენობა N1 განაშენიანების ფართი 204.25 კვ.მ. საერთო ფართი: 160.00 კვ.მ.

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია,  კანალიზაცია,  წყალი, გაზი - მიმდებარედ

საკადასტრო კოდი: 85.18.27.033

შეფასებულია: 11 704 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.  

 

წალკა, სოფელი ბერთა
დრო: 2016-08-11 12:38:55

მიწის ფართობი: 12 930 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N 1-7 - ნანგრევი

საკადასტრო კოდი:  85.10.22.432 

შეფასებულია: 46 000 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

გარდაბანი, ლესელიძის ქ. N1
დრო: 2016-08-11 12:35:57

მიწის ფართობი: 1301 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1 - 676.75 კვ.მ. N2 - 11.02 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 81.15.08.375

შეფასებულია:  100 751 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

წალკა, დაბა თრიალეთი
დრო: 2016-08-11 12:14:58

მიწის ფართობი: 18150 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 85.12.21.046

შეფასებულია:  23312,14 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

ონლაინ კონსულტაცია
ENG