შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული საგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.
შესაბამისი განაცხადისა და საბანკო გარანტიის წარმოდგენამდე მეწარმე სუბიექტმა სასურველია ვებ-გვერდზე გადაამოწმოს უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება.

მცხეთა, სოფელი ქსანი
დრო: 2016-08-15 17:59:25

მიწის ფართობი: 24000.00 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1-N19

საკადასტრო კოდი:    72.10.08.006

შეფასებულია: 448 480  ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

დუშეთი, სოფელი მაღაროსკარი
დრო: 2016-08-15 17:08:00

მიწის ფართობი: 3799 კვ.მ

შენობა-ნაგებობების ფართობი: N1 შენობის განაშენიანების ფართი 446 კვ.მ 

საკადასტრო კოდი: 71.60.28.042

შეფასებულია: 72 348  ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით. 

დუშეთის რაიონი, დაბა ჟინვალი
დრო: 2016-08-15 17:08:00

მიწის ფართობი: 40000 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1 - N10

საკადასტრო კოდი: 71.52.08.019

შეფასებულია: საპრივატიზებო მიწის ნაკვეთზე რეგისტრირებულია სერვიტუტის უფლება 568კვ.მ.-ზე (მოიცავს სავალდებულო გზას).

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით. 

თიანეთი, სოფელი ხევსურეთსოფელი
დრო: 2016-08-15 17:08:00

მიწის ფართობი: 18551.00 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8 (დანგრეული), #9 (აუზი)

საკადასტრო კოდი: 73.09.24.158

შეფასებულია: 141 240 ლარად

 „საავტომობილო გზების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, გზისპირა ზონაში (გზის მეტრიდან 100 მეტრი ორივე მხარეს) გზების მფლობელთან შეთანხმების გარეშე აკრძალულია ნებისმიერი სამშენებლო და სხვა სამუშაოთა წარმოება"

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით. 

სიღნაღის რაიონი, სოფელი ვაქირი
დრო: 2016-08-15 17:08:00

მიწის ფართობი:  8000 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  56.02.54.067

შეფასებულია: 24 000 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა, საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

ქ. საგარეჯო, კახეთის გზატკეცილი
დრო: 2016-08-15 14:08:00

მიწის ფართობი: 1281 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი:  N1 - 96.9 კვ.მ., N2- 49.2 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 55.12.61.114

შეფასებულია: 8 577 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა, საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

ქ. ახმეტა, უტო
დრო: 2016-08-15 14:08:00

მიწის ფართობი: 834 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: 834 კვ.მ.

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია, წყალი, გაზი - არ არის

საკადასტრო კოდი: 50.04.37.038

შეფასებულია: 15 012 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა, საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ფიჩხისბოგირი
დრო: 2016-08-15 14:08:00

მიწის ფართობი: 16226 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: N1-600

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია,  კანალიზაცია,  წყალი - არის, გაზი - მიმდებარედ

საკადასტრო კოდი: 54.12.51.010

დეტალური ინფორმაცია შენობა-ნაგებობაზე: ყოფილი სკოლა

შეფასებულია: 88 565 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა, საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

ხობის რაიონი, სოფელი შუა ხორგა
დრო: 2016-08-12 17:40:20

მიწის ფართობი:  1796 კვ.მ. 

შენობა-ნაგებობები: N1 - 875 კვ.მ. N2 - 62.1 კვ.მ. (წყლის ავზი).

საკადასტრო კოდი: 45.16.21.098 

შეფასებულია:  52 000 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით. 

სენაკის რაიონი, სოფელი ხორი
დრო: 2016-08-12 17:08:00

მიწის ფართობი: 25 502 კვ.მ. 

შენობა-ნაგებობები: N1 -  (დანგრეული) - განაშენიანების ფართი - 460 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  44.12.25.155

შეფასებულია:  127 500 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით. 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მამათი
დრო: 2016-08-12 17:22:50

მიწის ფართობი:  3735.00 კვ.მ. 

შენობა-ნაგებობები: N1 - 1463.9 კვ.მ. N2 (ავზი) - 43.2 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  27.01.42.169

შეფასებულია: 148 300 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით. 

ფოთი, კოკაიას ქუჩა
დრო: 2016-08-12 17:08:00

მიწის ფართობი: 44 694 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  04.01.03.743

შეფასებულია: 3 797 500 ლარი

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით. 

ონლაინ კონსულტაცია
ENG