შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული საგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.
შესაბამისი განაცხადისა და საბანკო გარანტიის წარმოდგენამდე მეწარმე სუბიექტმა სასურველია ვებ-გვერდზე გადაამოწმოს უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება.

ქობულეთი, დაბა ოჩხამური
დრო: 2016-08-19 11:24:48

მიწის ფართობი:   40 000  კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1 - (ნანგრევი) განაშენიანების ფართი: 148 კვ.მ. N2 (ნანგრევი) განაშენიანების ფართი: 177 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  20.37.01.104

შეფასებულია: 80 000 ლარად

გადაეცა: შპს „ენ-ეიჩ-ელ 43“; პურ-ცომეულისა და საკონდიტრო ნაწარმის  საწარმო.

თბილისი, გმირი კურსანტების ქ. II შესახვევი N7
დრო: 2016-08-19 11:08:00

მიწის ფართობი: 8991 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1 - 584,52 კვ.მ. N2 43,21 კვ.მ. N3 - 52,25 კვ.მ. N4

საკადასტრო კოდი: 01.11.05.031.001

შეფასებულია: 625 867 ლარად

გადაეცა: შპს „ხორცპროდუქტების ქარხანა - ვაკეს“; ხორცპროდუქტების საწრმო.

ქალაქი თბილისი, თვალჭრელიძის ქუჩა, IV შესახვევი, #12-ის მიმდებარედ
დრო: 2018-01-17 10:54:26

მიწის ფართობი:  6206.00კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1

საკადასტრო კოდი:  01.19.18.001.107

შეფასებულია: 335 124 ლარად

გადაეცა:  შპს "ევრო დიზაინი"

ქალაქ თბილისი, ქინძმარაულის ქუჩა #33
დრო: 2018-01-11 15:27:24

მიწის ფართობი:  4022.00კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8

საკადასტრო კოდი: 01.19.33.015.024

შეფასებულია: 407 528 ლარად

გადაეცა: შპს „ჯეოჩემი“

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი, სოფელი გელათი
დრო: 2017-10-11 14:57:40

მიწის ფართობი: 3034.00   კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 39.07.28.079

შეფასებულია: 88300 ლარად

გადაეცა: შპს "გაზკოს"

ქალაქი წყალტუბო, თამარ მეფის ქუჩა
დრო: 2017-10-05 13:42:16

მიწის ფართობი: 23536.00 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  29.08.36.110

შეფასებულია: 328900 ლარად

გადაეცა: შპს "ჰერბია"

ქალაქი ოზურგეთი, კ. მეგრელიძის ქუჩა
დრო: 2017-09-01 16:32:49

მიწის ფართობი: 89000.00  კვ.მ. 

საკადასტრო კოდი: 26.26.34.016

შეფასებულია:  437065.00 ლარად

გადაეცა: შპს „ოზურგეთი გარმენთ“ ; საფეიქრო საწარმო

ყაზბეგის რაიონი, სოფელი არშა
დრო: 2017-07-12 12:36:48

მიწის ფართობი:  2140.00 კვ.მ

საკადასტრო კოდი:  74.03.13.962 

შეფასებულია: 85 600 ლარად

გადაეცა: შპს "ნედლი რძე"

ვანი, გ. ტაბიძის ქუჩა N31
დრო: 2017-06-26 10:06:00

მიწის ფართობი:  8550.00 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  31.01.23.161

შეფასებულია:  110 000 ლარად

გადაეცა: შპს „ნიუ ჰაუსი";მინა და მინის ნაწარმის მწარმოებელი საწარმო.

ყაზბეგის რაიონი, სოფელი არშა
დრო: 2017-05-25 15:35:40

მიწის ფართობი: 2150.00  კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:   74.03.13.963

შეფასებულია: 92 099  ლარად

გადაეცა:  შპს "ყაზბეგური"

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი გამარჯვება
დრო: 2017-05-18 15:05:00

მიწის ფართობი: 5025.00 კვ.მ. 

საკადასტრო კოდი: 81.07.04.493

შეფასებულია: 35 175  ლარად

გადაეცა: შპს "საქართველოს ფერმერთა სადისტრიბუციო კომპანია"

ქ. ახალციხე, აღმაშენებელის ქ. მიმდებარედ
დრო: 2017-04-25 17:04:00

მიწის ფართობი: 16625 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: ობიექტი N1 შენობა-ნაგებობა (ნანგრევი) განაშენიანება 87 კვ.მ; N2 შენობა-ნაგებობა (ნანგრევი) განაშენიანება 28 კვ.მ; N3 შენობა-ნაგებობა (ნანგრევი) განაშენიანება 22 კვ.მ.

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია, წყალი და გაზი - მიმდებარედ

საკადასტრო კოდი: 62.09.52.135

დეტალური ინფორმაცია შენობა-ნაგებობაზე: მდებარეობს საერთაშორისო გზის და რკინიგზის შუალედში. სატყეო მეურნეობის საქმიანი ეზო.

შეფასებულია: 133 000 ლარად

გადაეცა: შპს „ბიო ფ.ჯ“-ის

ონლაინ კონსულტაცია
ENG