შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული საგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.
შესაბამისი განაცხადისა და საბანკო გარანტიის წარმოდგენამდე მეწარმე სუბიექტმა სასურველია ვებ-გვერდზე გადაამოწმოს უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება.

ქობულეთი, დაბა ოჩხამური
დრო: 2016-08-19 11:24:48

მიწის ფართობი:   40 000  კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1 - (ნანგრევი) განაშენიანების ფართი: 148 კვ.მ. N2 (ნანგრევი) განაშენიანების ფართი: 177 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  20.37.01.104

შეფასებულია: 80 000 ლარად

გადაეცა: შპს „ენ-ეიჩ-ელ 43“; პურ-ცომეულისა და საკონდიტრო ნაწარმის  საწარმო.

თბილისი, გმირი კურსანტების ქ. II შესახვევი N7
დრო: 2016-08-19 11:08:00

მიწის ფართობი: 8991 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1 - 584,52 კვ.მ. N2 43,21 კვ.მ. N3 - 52,25 კვ.მ. N4

საკადასტრო კოდი: 01.11.05.031.001

შეფასებულია: 625 867 ლარად

გადაეცა: შპს „ხორცპროდუქტების ქარხანა - ვაკეს“; ხორცპროდუქტების საწრმო.

კასპის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მეტეხი
დრო: 2018-04-19 12:04:00

მიწის ფართობი:  28 155  კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 67.12.43.035  

შეფასებულია: 106 228 ლარად

გადაეცა: შპს „კერამიკა ელ ტორენტეს“

ქალაქი თბილისი, დიდი ლილო
დრო: 2018-04-12 11:53:18

მიწის ფართობი: 15188.00  კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1; N2;

საკადასტრო კოდი:  81.08.09.517

შეფასებულია:   106 316 ლარად

გადაეცა: შპს „პკლ ეკო სოლუშენს"

ქობულეთი, მდინარე კინტრიშის მიმდებარედ
დრო: 2018-03-27 14:57:11

მიწის ფართობი: 16 433.00  კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 20.42.09.436

შეფასებულია: 1462537 ლარად

გადაეცა: "ნგ ჰოლდინგს"

ქ. ქუთაისი, სულხან-საბას გამზ. #10
დრო: 2018-03-14 10:28:25

მიწის ფართობი: 14152.00  კვ.მ. 

შენობა-ნაგებობები: N1

საკადასტრო კოდი: 03.05.24.512 

შეფასებულია:  983 000 ლარად 

გადაეცა: შპს "ჯეომეტალს"

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელ მარტყოფი
დრო: 2018-03-06 10:45:15

მიწის ფართობი: 6817.00   კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 81.10.39.245

შეფასებულია: 54 536  ლარად

გადაეცა: შპს "პარტნიორს"

ქ. თბილისი, ორხევის დასახლება
დრო: 2018-02-21 12:05:15

მიწის ფართობი:  10 000.00   კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 01.19.18.003.044

შეფასებულია: 390 000 ლარად

გადაეცა: შპს  "აპტოსს"

საქნავთობის დასახლება, ჭირნახულის ქუჩა
დრო: 2018-02-15 15:57:08

მიწის ფართობი:  9502.00 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1, N2, N3, N4,  N5

საკადასტრო კოდი: 01.19.14.004.212

შეფასებულია:  523 456 ლარად

გადაეცა: შპს "ქოჩკაბლო"

გარდაბანი, სოფელი მარტყოფი
დრო: 2018-02-02 16:23:24

მიწის ფართობი:  10 000.00   კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  81.10.38.065

შეფასებულია:  40 000 ლარად

გადაეცა:  შპს "ანგუს ჯგუფი"

ქალაქი თბილისი, თვალჭრელიძის ქუჩა, IV შესახვევი, #12-ის მიმდებარედ
დრო: 2018-01-17 10:54:26

მიწის ფართობი:  6206.00კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1

საკადასტრო კოდი:  01.19.18.001.107

შეფასებულია: 335 124 ლარად

გადაეცა:  შპს "ევრო დიზაინი"

ქალაქ თბილისი, ქინძმარაულის ქუჩა #33
დრო: 2018-01-11 15:27:24

მიწის ფართობი:  4022.00კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8

საკადასტრო კოდი: 01.19.33.015.024

შეფასებულია: 407 528 ლარად

გადაეცა: შპს „ჯეოჩემი“

ონლაინ კონსულტაცია
ENG