შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული საგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.
შესაბამისი განაცხადისა და საბანკო გარანტიის წარმოდგენამდე მეწარმე სუბიექტმა სასურველია ვებ-გვერდზე გადაამოწმოს უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება.

ქობულეთი, დაბა ოჩხამური
დრო: 2016-08-19 11:24:48

მიწის ფართობი:   40 000  კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1 - (ნანგრევი) განაშენიანების ფართი: 148 კვ.მ. N2 (ნანგრევი) განაშენიანების ფართი: 177 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  20.37.01.104

შეფასებულია: 80 000 ლარად

გადაეცა: შპს „ენ-ეიჩ-ელ 43“; პურ-ცომეულისა და საკონდიტრო ნაწარმის  საწარმო.

თბილისი, გმირი კურსანტების ქ. II შესახვევი N7
დრო: 2016-08-19 11:08:00

მიწის ფართობი: 8991 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1 - 584,52 კვ.მ. N2 43,21 კვ.მ. N3 - 52,25 კვ.მ. N4

საკადასტრო კოდი: 01.11.05.031.001

შეფასებულია: 625 867 ლარად

გადაეცა: შპს „ხორცპროდუქტების ქარხანა - ვაკეს“; ხორცპროდუქტების საწრმო.

თბილისი, ორხევის დასახლება
დრო: 2019-07-03 11:07:00

მიწის ფართობი: 33682.00  კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1, N2, N3

საკადასტრო კოდი: 01.19.18.003.021

შეფასებულია: 1882 436 ლარად

გადაეცა: შპს „ჯამპლასტს“

გარდაბანი, სოფელი ნორიო
დრო: 2019-06-03 16:06:00

მიწის ფართობი: 12600.00 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1

საკადასტრო კოდი: 81.09.30.251

შეფასებულია: 101 304 ლარად

გადაეცა: შპს :გეოკერამიკას"

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გარე სავარგულები
დრო: 2019-02-18 00:02:00

მიწის ფართობი: 15505.00 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 26.36.01.019

შეფასებულია: 92480 ლარად

გადაეცა: რკ "სოფლის ნობათი"

ქ. საგარეჯო
დრო: 2019-01-21 14:54:27

მიწის ფართობი:  36 785 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  55.12.65.168

შეფასებულია: 183 925 ლარად

გადაეცა: შპს „ჯეო-ორგანიკს“

ხობი
დრო: 2019-01-21 12:29:45

მიწის ფართობი:  16686.00 კვ.მ. 

შენობა-ნაგებობები: N1

საკადასტრო კოდი: 45.21.22.161

შეფასებულია:   223 600 ლარად

გადაეცა: შპს „პრაიმ ბეტონს“

თბილისი, იპოლიტ-ივანოვის ქუჩა N12
დრო: 2018-12-28 14:57:54

მიწის ფართობი:  3507.00 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1- N2

საკადასტრო კოდი: 01.11.05.029.318

შეფასებულია:  307 538 ლარად

გადაეცა: გადაეცეს შპს „გლას სერვისს“

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი, სოფელი კვახჭირი
დრო: 2018-11-30 11:52:57

მიწის ფართობი:  33000.00 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 33.01.36.468

შეფასებულია:  231 000 ლარად

გადაეცა:  შპს „ექსიმგრუპს“

რუსთავი, რუსთავი-გარდაბნის გზატკეცილი
დრო: 2018-10-25 17:32:45

მიწის ფართობი: 15512.00 კვ.მ. 

საკადასტრო კოდი: 02.06.01.074

შეფასებულია:  166 587  ლარად

გადაეცა: შპს „გლობალ ენტერპრაიზისს“

ქალაქ თბილისი, ენუქიძის ქუჩა #12-ის მიმდებარედ
დრო: 2018-10-25 16:56:18

მიწის ფართობი:  5435.00კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1 და N2

საკადასტრო კოდი:  01.19.22.006.057

შეფასებულია:344 819 ლარად

გადაეცა: შპს „ევროდრიპს“

ქ. გორი, სუხიშვილების ქ. N2
დრო: 2018-08-01 09:08:00

მიწის ფართობი: 5550 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1

საკადასტრო კოდი: 66.45.10.019

შეფასებულია:  217 457 ლარად

გადაეცა: შპს "ეკო ჯორჯიას"

ონლაინ კონსულტაცია
ENG