შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული საგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.
შესაბამისი განაცხადისა და საბანკო გარანტიის წარმოდგენამდე მეწარმე სუბიექტმა სასურველია ვებ-გვერდზე გადაამოწმოს უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება.

ქობულეთი, დაბა ოჩხამური
დრო: 2016-08-19 11:24:48

მიწის ფართობი:   40 000  კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1 - (ნანგრევი) განაშენიანების ფართი: 148 კვ.მ. N2 (ნანგრევი) განაშენიანების ფართი: 177 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  20.37.01.104

შეფასებულია: 80 000 ლარად

გადაეცა: შპს „ენ-ეიჩ-ელ 43“; პურ-ცომეულისა და საკონდიტრო ნაწარმის  საწარმო.

თბილისი, გმირი კურსანტების ქ. II შესახვევი N7
დრო: 2016-08-19 11:08:00

მიწის ფართობი: 8991 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1 - 584,52 კვ.მ. N2 43,21 კვ.მ. N3 - 52,25 კვ.მ. N4

საკადასტრო კოდი: 01.11.05.031.001

შეფასებულია: 625 867 ლარად

გადაეცა: შპს „ხორცპროდუქტების ქარხანა - ვაკეს“; ხორცპროდუქტების საწრმო.

შემოსულია დაინტერესება

Interest Is Expressed

რუსთავი, მაზნიაშვილის ქუჩა
დრო: 2019-12-17 11:12:00

მიწის ფართობი:  10000.00 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 02.05.03.717

შეფასებულია: 200 000 ლარად

გადაეცა: შპს „construction service"-ს

ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ყულევი
დრო: 2019-09-24 00:09:00

მიწის ფართობი: 21 761 კვ.მ. 

საკადასტრო კოდი:  45.15.21.310

შეფასებულია:  152 300 ლარად

 

მიწის ფართობი: 59 747 კვ.მ. 

შენობა-ნაგებობები: N1 -  (დანგრეული) 

საკადასტრო კოდი:  45.15.21.312

შეფასებულია:  418 200 ლარად

 

მიწის ფართობი: 54 434 კვ.მ. 

შენობა-ნაგებობები: N1 

საკადასტრო კოდი:  45.15.21.314

შეფასებულია:  381 000 ლარად

გადაეცა: შპს "პალიასტომი-2004"-ს

 

თბილისი, ორხევის დასახლება
დრო: 2019-07-03 11:07:00

მიწის ფართობი: 33682.00  კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1, N2, N3

საკადასტრო კოდი: 01.19.18.003.021

შეფასებულია: 1882 436 ლარად

გადაეცა: შპს „ჯამპლასტს“

გარდაბანი, სოფელი ნორიო
დრო: 2019-06-03 16:06:00

მიწის ფართობი: 12600.00 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1

საკადასტრო კოდი: 81.09.30.251

შეფასებულია: 101 304 ლარად

გადაეცა: შპს :გეოკერამიკას"

შემოსულია დაინტერესება

Interest Is Expressed

მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნიჩბისი
დრო: 2019-06-03 16:06:00

მიწის ფართობი:   29950 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: #1-#8

საკადასტრო კოდი: 72.15.10.343

შეფასებულია: 324 752 ლარად

გადაეცა: „ჯი ინვესტმენტ კორპს"

 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გარე სავარგულები
დრო: 2019-02-18 00:02:00

მიწის ფართობი: 15505.00 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 26.36.01.019

შეფასებულია: 92480 ლარად

გადაეცა: რკ "სოფლის ნობათი"

ქ. საგარეჯო
დრო: 2019-01-21 14:54:27

მიწის ფართობი:  36 785 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  55.12.65.168

შეფასებულია: 183 925 ლარად

გადაეცა: შპს „ჯეო-ორგანიკს“

ხობი
დრო: 2019-01-21 12:29:45

მიწის ფართობი:  16686.00 კვ.მ. 

შენობა-ნაგებობები: N1

საკადასტრო კოდი: 45.21.22.161

შეფასებულია:   223 600 ლარად

გადაეცა: შპს „პრაიმ ბეტონს“

თბილისი, იპოლიტ-ივანოვის ქუჩა N12
დრო: 2018-12-28 14:57:54

მიწის ფართობი:  3507.00 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1- N2

საკადასტრო კოდი: 01.11.05.029.318

შეფასებულია:  307 538 ლარად

გადაეცა: გადაეცეს შპს „გლას სერვისს“

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი, სოფელი კვახჭირი
დრო: 2018-11-30 11:52:57

მიწის ფართობი:  33000.00 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 33.01.36.468

შეფასებულია:  231 000 ლარად

გადაეცა:  შპს „ექსიმგრუპს“

ონლაინ კონსულტაცია
ENG