შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული საგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.
შესაბამისი განაცხადისა და საბანკო გარანტიის წარმოდგენამდე მეწარმე სუბიექტმა სასურველია ვებ-გვერდზე გადაამოწმოს უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება.

შემოსულია დაინტერესება

Interest Is Expressed

მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნიჩბისი
დრო: 2019-06-03 16:06:00

მიწის ფართობი:   29950 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: #1-#8

საკადასტრო კოდი: 72.15.10.343

შეფასებულია: 324 752 ლარად

გადაეცა: „ჯი ინვესტმენტ კორპს"

 

 

ყაზბეგის რაიონი, სოფელი არშა
დრო: 2017-07-12 12:36:48

მიწის ფართობი:  2140.00 კვ.მ

საკადასტრო კოდი:  74.03.13.962 

შეფასებულია: 85 600 ლარად

გადაეცა: შპს "ნედლი რძე"

ყაზბეგის რაიონი, სოფელი არშა
დრო: 2017-05-25 15:35:40

მიწის ფართობი: 2150.00  კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:   74.03.13.963

შეფასებულია: 92 099  ლარად

გადაეცა:  შპს "ყაზბეგური"

მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი აღდგომიანთკარი
დრო: 2017-02-21 16:52:01

მიწის ფართობი: 3877 კვ.მ.

 საკადასტრო კოდი:  72.03.14.061

შეფასებულია:  43 745 ლარად

გადაეცა: შპს "Golden Grains"; ცხოველების, ფრინველების და თევზების საკვების წარმოება

მცხეთა, აღდგომიანთკარი
დრო: 2017-01-11 11:01:00

მიწის ფართობი: 13067.00 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი:  N1 - 1730.47; N2 -  838.38; N3 - 140.86; N4 - 40.78; N5 (ბუნკერი) -101.32; N6 - 23.64; N7 - 35.41; N8 - 106.15; N9 - 560.74

საკადასტრო კოდი: 72.03.14.062

შეფასებულია: 323 477 ლარი

გადაეცა: შპს "სამშენებლო კერამიკას": სამშენებლო მასალების მწარმოებელი საწარმო.

თიანეთი, სოფელი საყდრიონი
დრო: 2016-08-17 17:51:41

მიწის ფართობი: 1498 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობის ფართობი: 860.91 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:    73.09.26.104

შეფასებულია: 16 099 ლარად

გადაეცა: შპს "ზარიძეს"; მესაქონლეობის ფერმის შექმნა.

ყაზბეგი, სოფელი კობი
დრო: 2016-08-17 17:08:00

მიწის ფართობი: 27 300 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  74.05.11.149

შეფასებულია: 886 000 ლარად

გადაეცა: შპს "აქვა გეოს"; არაალკოჰოლური სასმელების წარმოება.

მცხეთა (პურკომბინატი)
დრო: 2016-08-17 17:26:52

მიწის ფართობი: 4500 კვ.მ

შენობა-ნაგებობები: შენობა-ნაგებობა N4 - 1558.82 კვ.მ., N5 - 27.56 კვ.მ., N6 - 35.51 კვ.მ., ასევე N1, N2, N3 - ნანგრევები

საკადასტრო კოდი: 72.07.02.229

შეფასებულია: 189 000 ლარად

გადაეცა: შპს "ინვეტს". ობიექტზე გაიხსნება ცხოველისა და ფრინველის საკვების გადამამუშავებელი საწარმო. 

მცხეთა, სოფელი გლდანი
დრო: 2016-08-17 17:15:06

მიწის ფართობი: 2748.00 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: N1; N2

საკადასტრო კოდი: 72.13.24.433

შეფასებულია: 57 097 ლარი

გადაეცა: შპს "კონტინენტი";  მერქნის ნაწარმის მწარმოებელი საწარმო

ონლაინ კონსულტაცია
ENG