შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული საგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.
შესაბამისი განაცხადისა და საბანკო გარანტიის წარმოდგენამდე მეწარმე სუბიექტმა სასურველია ვებ-გვერდზე გადაამოწმოს უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება.

ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ყულევი
დრო: 2019-09-24 00:09:00

მიწის ფართობი: 21 761 კვ.მ. 

საკადასტრო კოდი:  45.15.21.310

შეფასებულია:  152 300 ლარად

 

მიწის ფართობი: 59 747 კვ.მ. 

შენობა-ნაგებობები: N1 -  (დანგრეული) 

საკადასტრო კოდი:  45.15.21.312

შეფასებულია:  418 200 ლარად

 

მიწის ფართობი: 54 434 კვ.მ. 

შენობა-ნაგებობები: N1 

საკადასტრო კოდი:  45.15.21.314

შეფასებულია:  381 000 ლარად

გადაეცა: შპს "პალიასტომი-2004"-ს

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გარე სავარგულები
დრო: 2019-02-18 00:02:00

მიწის ფართობი: 15505.00 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 26.36.01.019

შეფასებულია: 92480 ლარად

გადაეცა: რკ "სოფლის ნობათი"

ხობი
დრო: 2019-01-21 12:29:45

მიწის ფართობი:  16686.00 კვ.მ. 

შენობა-ნაგებობები: N1

საკადასტრო კოდი: 45.21.22.161

შეფასებულია:   223 600 ლარად

გადაეცა: შპს „პრაიმ ბეტონს“

ქალაქი ოზურგეთი, კ. მეგრელიძის ქუჩა
დრო: 2017-09-01 16:32:49

მიწის ფართობი: 89000.00  კვ.მ. 

საკადასტრო კოდი: 26.26.34.016

შეფასებულია:  437065.00 ლარად

გადაეცა: შპს „ოზურგეთი გარმენთ“ ; საფეიქრო საწარმო

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი, ქვედა ჩხოროწყუ
დრო: 2017-01-11 11:01:00

მიწის ფართობი: 4558  კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1 - ჭა

საკადასტრო კოდი:   46.03.32.138

შეფასებულია:  31 900 ლარად

გადაეცა: შპს "ჯუმითი 2014“-ს; თხილისა და დაფნის გადამამუშავებელი საწარმო

ფოთი, მოწერელიას ქ. N31
დრო: 2016-09-22 00:00:00

მიწის ფართობი:  40 777კვ.მ. 

შენობა-ნაგებობები: N1-399 კვ.მ. N2 - 55 კვ.მ. N3 - 4 კვ.მ. N4 - 303 კვ.მ. N5 - 266 კვ.მ. (ნანგრევი); N6 - 32 კვ.მ. N7 - 17 კვ.მ. (ავზი); N8 - 15 კვ.მ. (ნანგრევი); N9 - 79 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 04.02.04.538

შეფასებულია: 2 284 000  ლარად

გადაეცა: შპს "აჭარა ტექსტილეს"; ტექსტილის წარმოება.

ლანჩხუთი, ჟორდანიას ქუჩა N76-ის მიმდებარედ
დრო: 2016-09-15 14:45:51

მიწის ფართობი:  1700  კვ.მ. 

საკადასტრო კოდი:  27.06.52.462

შეფასებულია:  34 000 ლარად

გადაეცა: რკ  "გურიის თხილს"; გაიხსნება თხილის გადამამუშავებელი საწარმო.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი დვაბზუ
დრო: 2016-08-17 16:35:03

მიწის ფართობი:   30 294  კვ.მ. 

საკადასტრო კოდი: 26.19.15.034

შენობა-ნაგებობები: N1 განაშენიანების ფართით -  4,6 კვ.მ. N2 განაშენიანების ფართით - 58,8 კვ.მ. N3 (ნანგრევი) განაშენიანების ფართით - 449,5 კვ.მ.

შეფასებულია: 43 974 ლარად

გადაეცა: შპს "ასკანგელ ალიანსი"; მინერალური პროდუქტების მწარმოებელი ქარხანა; ბეტონიტური თიხის წარმოება.

ოზურგეთი, სოფელი დვაბზუ
დრო: 2016-08-17 16:24:57

მიწის ფართობი:  6912 კვ.მ. 

საკადასტრო კოდი: 26.19.17.086

შეფასებულია: 9677 ლარად

გადაეცა: შპს "საქართველოს თაიგული"; მაღალი ხარისხის ქართული ჩაის წარმოება. 

სენაკი, სოფელი მენჯი
დრო: 2016-08-17 16:13:09

მიწის ფართობი: 3678.00 კვ.მ. 

შენობა-ნაგებობების ფართობი: N1 საერთო ფართობი 171.7 კვ.მ

საკადასტრო კოდი: 44.05.22.016

შეფასებულია:  46 600 ლარად

გადაეცა: შპს "ნოჩიოლა ჯორჯია"; თხილის გადამამუშავებელი საწარმო.

ზუგდიდის რაიონი, სოფელი ჩხორია
დრო: 2016-08-17 16:09:50

მიწის ფართობი: 2079 კვ.მ. 

შენობა-ნაგებობები: N1 - 1225.4 კვ.მ. 

საკადასტრო კოდი:  43.01.06.502

შეფასებულია:  155 600 ლარად

გადაეცა: შპს "გემუანს"; საკვები პროდუქტების მწარმოებელი საწარმოს შექმნა.

ხობი, ქაჯაიას ქუჩა
დრო: 2016-08-17 15:56:49

მიწის ფართობი:  18 136 კვ.მ. 

საკადასტრო კოდი:  45.21.21.149

შეფასებულია:  302 500 ლარად

გადაეცა: შპს "მარსს"; ასანთის მწარმოებელი საწარმოს შექმნა.

ონლაინ კონსულტაცია
ENG