შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული საგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.
შესაბამისი განაცხადისა და საბანკო გარანტიის წარმოდგენამდე მეწარმე სუბიექტმა სასურველია ვებ-გვერდზე გადაამოწმოს უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება.

ქობულეთი, დაბა ოჩხამური
დრო: 2016-08-19 11:24:48

მიწის ფართობი:   40 000  კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1 - (ნანგრევი) განაშენიანების ფართი: 148 კვ.მ. N2 (ნანგრევი) განაშენიანების ფართი: 177 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  20.37.01.104

შეფასებულია: 80 000 ლარად

გადაეცა: შპს „ენ-ეიჩ-ელ 43“; პურ-ცომეულისა და საკონდიტრო ნაწარმის  საწარმო.

ქობულეთი, მდინარე კინტრიშის მიმდებარედ
დრო: 2018-03-27 14:57:11

მიწის ფართობი: 16 433.00  კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 20.42.09.436

შეფასებულია: 1462537 ლარად

გადაეცა: "ნგ ჰოლდინგს"

ქალაქი ბათუმი, დაბა ხელვაჩაური
დრო: 2016-08-18 09:49:18

მიწის ფართობი:  4189.00 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  05.35.28.347

შეფასებულია:  259836.00 ლარად

გადაეცა: შპს " თ.ე.მ.ი ქაფბოკი";    სამშენებლო მასალების წარმოება; ცემენტის წარმოება.

ბათუმი, დაბა ხელვაჩაური, აღმაშენებლის ქ. N 34
დრო: 2016-08-18 09:45:36

მიწის ფართობი:  5441.00 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: N1 - საერთო ფართით 33.25 კვ.მ. N2-საერთო ფართით 37.09 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  05.35.28.345

შეფასებულია:  338 666 ლარად

გადაეცა: შპს "ბლოკი"; ცემენტის და ანალოგიური მასალების წარმოება.

შუახევის რაიონი, სოფელი გოგინაური
დრო: 2016-08-18 09:42:21

მიწის ფართობი: 2944 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: N1 - 92.82 კვ.მ., N2 - 46.1 კვ.მ., N3 - 739.82 კვ.მ., N4 - 40.29 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 24.05.35.001

შეფასებულია: 40 194 ლარად

გადაეცა: კოოპერატივ "რკ აგროეკოსურსათს"; მაღალტექნოლოგიური და ინტენსიური ტიპის მესაქონლეობის ფერმის (მერძეული-მეხორცული) შექმნა.

დაბა ხელვაჩაური, მემედ აბაშიძის N5
დრო: 2016-08-18 09:39:08

მიწის ფართობი: 7117,00 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 05.35.27.196

შეფასებულია:  347040,00 ლარად

გადაეცა: BS Metal Group; ცემენტის ან/და ხელოვნური ქვის ნაწარმის, დაარმატურებულის ან დაუარმატურებელის მწარმოებელი საწარმოს შექმნა.

ქობულეთი, კაიკაციშვილის ქუჩა
დრო: 2016-08-18 09:36:20

მიწის ფართობი:  5000 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 20. 42.10.622

შეფასებულია:  207 918 ლარად

გადაეცა: შპს "გლობალ თრეიდი". ობიექტზე გაიხსნება თხილის გადამამუშავებელი საწარმო.

ხელვაჩაურის რაიონი, სამრეწველო ზონა
დრო: 2016-08-18 09:33:11

მიწის ფართობი: 7695 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: N1 - 253,5 კვ.მ., N2 - 208,2 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 05.35.28.303

შეფასებულია: 325 986 ლარად

გადაეცა: შპს DAR CAPITAL. ობიექტზე გაიხსნება სამშენებლო მასალის მწარმოებელი საწარმო.

ონლაინ კონსულტაცია
ENG