შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული საგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.
შესაბამისი განაცხადისა და საბანკო გარანტიის წარმოდგენამდე მეწარმე სუბიექტმა სასურველია ვებ-გვერდზე გადაამოწმოს უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი, სოფელი კვახჭირი
დრო: 2018-11-30 11:52:57

მიწის ფართობი:  33000.00 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 33.01.36.468

შეფასებულია:  231 000 ლარად

გადაეცა:  შპს „ექსიმგრუპს“

ქ. ქუთაისი, სულხან-საბას გამზ. #10
დრო: 2018-03-14 10:28:25

მიწის ფართობი: 14152.00  კვ.მ. 

შენობა-ნაგებობები: N1

საკადასტრო კოდი: 03.05.24.512 

შეფასებულია:  983 000 ლარად 

გადაეცა: შპს "ჯეომეტალს"

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი, სოფელი გელათი
დრო: 2017-10-11 14:57:40

მიწის ფართობი: 3034.00   კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 39.07.28.079

შეფასებულია: 88300 ლარად

გადაეცა: შპს "გაზკოს"

ქალაქი წყალტუბო, თამარ მეფის ქუჩა
დრო: 2017-10-05 13:42:16

მიწის ფართობი: 23536.00 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  29.08.36.110

შეფასებულია: 328900 ლარად

გადაეცა: შპს "ჰერბია"

ქუთაისი, სულხან-საბას გამზირი, N1 ჩიხი
დრო: 2017-03-23 13:03:00

მიწის ფართობი:  5852.00 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  03.05.24.911

შეფასებულია:   340 000 ლარად

გადაეცა: შპს „ჯი არ სი";არაძვირფასი ლითონებისა და მათი ნაწარმის მწარმოებელი საწარმო.
 

ამბროლაური, გურგენიძის ქუჩა N18-ის მიმდებარედ
დრო: 2016-08-17 14:58:59

მიწის ფართობი:  7288 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 86.19.23.033  

შეფასებულია:  58 300 ლარად

გადაეცა: შპს "იწის წყალი"; არაალკოჰოლური სასმელების წარმოება.

წყალტუბოს რაიონი, სოფელი გეგუთი
დრო: 2016-08-17 14:54:46

მიწის ფართობი: 4453 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  29.14.33.173

შენობა-ნაგებობები: N1 - განაშენიანების ფართობი: 439.28 კვ.მ; საერთო ფართი - 428.69 კვ.მ; N2 - განაშენიანების ფართი: 143.50 კვ.მ. საერთო ფართი - 118.69 კვ.მ;  N3- 31.68 კვ.მ;  N4 - განაშენიანების ფართი: 20.73; საერთო ფართი- 16.86 კვ.მ; N5 - განაშენიანები სფართი -11.67 კვ.მ; საერთო ფართი -9 კვ.მ; N6-ავზის მოცულობა: 10,15 მ; N7-ავზის მოცულობა 40,5 მ3.

შეფასებულია:  88 000 ლარად

გადაეცა: შპს "შარას"; მინერალური პროდუქტების საწარმო (კირქვა, თიხა).

ჭიათურა, საჩხერის გზატკეცილი
დრო: 2016-08-17 14:12:50

მიწის ფართობი: 13 573 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 38.10.31.217

შეფასებულია: 149 300 ლარად

გადაეცა: შპს "ბეიექსს"; არაძვირფასი ლითონებისა და მათი ნაწარმის წარმოება.

თერჯოლა, სოფელი კვახჭირი
დრო: 2016-08-17 14:09:53

მიწის ფართობი: 16 819 კვ.მ. 

საკადასტრო კოდი:  33.01.36.312

შეფასებულია:  84 100 ლარად

გადაეცა: შპს "საქმილსადენმშენს" 

წყალტუბო, სოფელი გუმბრა
დრო: 2016-08-17 13:43:33

მიწის ფართობი: 2128 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: შენობა N1 - 1021.34 კვ.მ.

კომუნიკაციები: მიმდებარედ:ელექტროენერგია, კანალიზაცია, წყალი, გაზი

საკადასტრო კოდი: 29.09.38.002

დეტალური ინფორმაცია შენობა-ნაგებობაზე: ყოფილი სპორტ-კომპლექსი, დღეს არ ფუნქციონირებს, შენობის კარკასი.

შეფასებულია: 17 000 ლარად

გადაეცა: შპს "დამაკო"; ქიმიური და მასთან დაკავშირებული მრეწველობის დარგების პროდუქციის მწარმოებელი საწარმო

ვანი, სოფელი ბზვანი
დრო: 2016-08-17 10:04:54

მიწის ფართობი: 12351 კვ.მ. 

საკადასტრო კოდი: 31.08.23.433 

შეფასებულია: 61 800 ლარად

გადაეცა: შპს "ქართული დაფნა". ობიექტზე გაიხსნება დაფნის გადამამუშავებელი საწარმო.

 

ქუთაისი, ჩიხი III, N5-ის მიმდებარედ
დრო: 2016-08-17 10:00:07

მიწის ფართობი: 2222 კვ.მ. 

საკადასტრო კოდი: 03.05.22.391

შეფასებულია: 60 000 ლარად

გადაეცა: შპს "კორდი". ობიექტზე გაიხსნება სამშენებლო მასალის მწარმოებელი საწარმო.

 

ონლაინ კონსულტაცია
ENG