შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული საგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.
შესაბამისი განაცხადისა და საბანკო გარანტიის წარმოდგენამდე მეწარმე სუბიექტმა სასურველია ვებ-გვერდზე გადაამოწმოს უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება.

ქ. გორი, სუხიშვილების ქ. N2
დრო: 2018-08-01 09:08:00

მიწის ფართობი: 5550 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1

საკადასტრო კოდი: 66.45.10.019

შეფასებულია:  217 457 ლარად

გადაეცა: შპს "ეკო ჯორჯიას"

კასპის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მეტეხი
დრო: 2018-04-19 12:04:00

მიწის ფართობი:  28 155  კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 67.12.43.035  

შეფასებულია: 106 228 ლარად

გადაეცა: შპს „კერამიკა ელ ტორენტეს“

კასპი, სოფ. ქვემო ხანდაკი
დრო: 2016-08-16 17:06:46

მიწის ფართობი: 14714 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: შენობა ნაგებობა N1, N2, N3- საერთო ფართი 304.58 კვ.მ.

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია, წყალი და გაზი - მიმდებარედ

საკადასტრო კოდი: 67.08.32.004

დეტალური ინფორმაცია შენობა-ნაგებობაზე: ყოფილი მეფრინველეობის ფაბრიკის ადმინისტრაციული და დამხმარე შენობები

შეფასებულია: 35 947 ლარად

გადაეცა: შპს „ვამ გრუპი“; საღებავის წარმოება

გორი, სოფ. კარბი
დრო: 2016-08-16 17:04:49

მიწის ფართობი: 6773 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: შენობა ნაგებობა N1 10006 კვ.მ, შენობა ნაგებობა N2, N3, N4 - საერთო ფართით 57 კვ.მ.

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია,  წყალი და გაზი - მიმდებარედ

საკადასტრო კოდი: 66.51.07.018

დეტალური ინფორმაცია შენობა-ნაგებობაზე: ყოფილი მაცივარი

შეფასებულია: 23 898 ლარად

გადაეცა: შპს "გქკ კულა"; ხილისა და კენკროვანების  გადამამუშავებელი საწარმო

 

ხაშური, ბექაურის ქუჩა
დრო: 2016-08-16 17:02:42

მიწის ფართობი: 4350 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: შენობა ნაგებობა N1 განაშენიანების ფართი 952.3 კვ.მ.

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია,  წყალი და გაზი - მიმდებარედ

საკადასტრო კოდი: 69.08.38.198

დეტალური ინფორმაცია შენობა-ნაგებობაზე: ყოფილი ზეთის სახდელი

შეფასებულია: 87 588 ლარად

გადაეცა: შპს „ქსენიია“. ობიექტზე გაიხსნება პოლიმერული მასალების მწარმოებელი საწარმო.

კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი
დრო: 2016-08-16 17:01:02

მიწის ფართობი: 10000 კვ.მ

შენობა-ნაგებობების ფართობი: N1 - ფერმა, საერთო ფართი - 1009.66 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 67.09.37.191

შეფასებულია: 25 144. 9 ლარად

გადაეცა: შპს "ტორო". ობიექტზე გაიხსნება მაღალტექნოლოგიური და ინტენსიური ტიპის მეფრინველეობის მეხორცული მიმართულების საწარმო.

გორის რაიონი, სოფ. ბერბუკი
დრო: 2016-08-16 16:58:33

მიწის ფართობი: 5000 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: შენობა N1 ამორტიზირებული განაშენიანების ფართი - 1305 კვ.მ; შენობა N2 ამორტიზირებული განაშენიანების ფართი - 416 კვ.მ; შენობა N3 ამორტიზირებული განაშენიანების ფართი - 431 კვ.მ.

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია, წყალი და გაზი - მისაყვანია ადგილზე

საკადასტრო კოდი: 66.54.22.401

შეფასებულია: 36 000 ლარად

გადაეცა: ინდივიდიუალურ მეწარმე - თემურ გიგაშვილი. ობიექტზე გაიხსნება თევზისა და ფრინველის საკვების მწარმოებელი და მეხორცული მიმართულების მქონე მეფრინველეობის (ფრინველის ხორცის მწარმოებელი) საწარმო. 

 

გორი, სოფ. კარალეთი
დრო: 2016-08-16 16:08:00

მიწის ფართობი: 20067 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: N1 საწყობის განაშენიანების ფართი 141.09 კვ.მ; N2 საწყობის განაშენიანების ფართი 143.77 კვ.მ; N3 ღია ფარდულის განაშენიანების ფართი 261.04 კვ.მ; N3 ავტოფარეხის განაშენიანების ფართი 150.60 კვ.მ; N4 ღია ფარდულის განაშენიანების ფართი 176.92 კვ.მ; N5 დამხმარე შენობის განაშენიანების ფართი 217.14 კვ.მ; N6 დამხმარე შენობის განაშენიანების ფართი 130.99 კვ.მ; N7 დამხმარე შენობის განაშენიანების ფართი 75.23 კვ.მ; N8 საწყობის განაშენიანების ფართი 108.24 კვ.მ; N9 ავტოსახელოსნოს განაშენიანების ფართი 120.87 კვ.მ; N10 ღია ფარდულის განაშენიანების ფართი 178.20 კვ.მ; N11 ღია ფარდულის განაშენიანების ფართი 466.85 კვ.მ; N12 დამხმარე შენობის განაშენიანების ფართი 133.60 კვ.მ; N13 სადარაჯო ჯიხურის განაშენიანების ფართი 7.49 კვ.მ; N14 საქვაბის განაშენიანების ფართი 52.5 კვ.მ; N15 სადარაჯო ჯიხურის განაშენიანების ფართი 24.5 კვ.მ; N16 სადარაჯო ჯიხურის განაშენიანების ფართი 7.4 9 კვ.მ.

კომუნიკაციები: მისაყვანია ადგილზე

საკადასტრო კოდი: 66.46.23.004

დეტალური ინფორმაცია: ყოფილი მეხილეობის საცდელი სადგურის ადმინისტრაციული და დამხმარე შენობები

შეფასებულია: 83 000 ლარად

გადაეცა: შპს „ჯეო კონცენტრატი“. ობიექტზე გაიხსნება ხილის, კენკროვნებისა და ბოსტნეულის გადამამუშავებელი საწარმო.

ონლაინ კონსულტაცია
ENG