შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული საგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.
შესაბამისი განაცხადისა და საბანკო გარანტიის წარმოდგენამდე მეწარმე სუბიექტმა სასურველია ვებ-გვერდზე გადაამოწმოს უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება.

შემოსულია დაინტერესება

Interest Is Expressed

რუსთავი, მაზნიაშვილის ქუჩა
დრო: 2019-12-17 11:12:00

მიწის ფართობი:  10000.00 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 02.05.03.717

შეფასებულია: 200 000 ლარად

გადაეცა: შპს „construction service"-ს

გარდაბანი, სოფელი ნორიო
დრო: 2019-06-03 16:06:00

მიწის ფართობი: 12600.00 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1

საკადასტრო კოდი: 81.09.30.251

შეფასებულია: 101 304 ლარად

გადაეცა: შპს :გეოკერამიკას"

რუსთავი, რუსთავი-გარდაბნის გზატკეცილი
დრო: 2018-10-25 17:32:45

მიწის ფართობი: 15512.00 კვ.მ. 

საკადასტრო კოდი: 02.06.01.074

შეფასებულია:  166 587  ლარად

გადაეცა: შპს „გლობალ ენტერპრაიზისს“

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელ მარტყოფი
დრო: 2018-03-06 10:45:15

მიწის ფართობი: 6817.00   კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 81.10.39.245

შეფასებულია: 54 536  ლარად

გადაეცა: შპს "პარტნიორს"

გარდაბანი, სოფელი მარტყოფი
დრო: 2018-02-02 16:23:24

მიწის ფართობი:  10 000.00   კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  81.10.38.065

შეფასებულია:  40 000 ლარად

გადაეცა:  შპს "ანგუს ჯგუფი"

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი გამარჯვება
დრო: 2017-05-18 15:05:00

მიწის ფართობი: 5025.00 კვ.მ. 

საკადასტრო კოდი: 81.07.04.493

შეფასებულია: 35 175  ლარად

გადაეცა: შპს "საქართველოს ფერმერთა სადისტრიბუციო კომპანია"

გარდაბანი, მარტყოფი, ვაზიანის დასახლება
დრო: 2016-11-17 17:11:00

მიწის ფართობი: 8816.00 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: N1 რკინის კონსტრუქცია  - განაშენიანების ფართით 70,14კვ.მ.; N2 – 1181,24კვ.მ.; N3 – 153,45კვ.მ.; N4 – 455,71 კვ.მ.; N5 – 23,97კვ.მ.;  N6 – 17,35 კვ.მ.; N7 – 58,51 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 81.10.28.262

შეფასებულია: 154 244 ლარად

გადაეცა: შპს „ზ.ნ. ინოვაცია ჯორჯიას“; პლასტმასის წარმოება 

რუსთავი
დრო: 2016-11-17 17:11:00

მიწის ფართობი:  97 621  კვ.მ. 

შენობა-ნაგებობები:  N1 -  36.41 კვ.მ. N2 - 5.58 კვ.მ. N3 - აუზი,  59,03 კვ.მ. N4 - აუზი, 58.20 კვ.მ. N5 - 39.15 კვ.მ. N6 - ნანგრევი, 1, 76 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  02.07.02.897

შეფასებულია:   585 726 ლარად

გადაეცა: სს რუსთავოილს“; ბიტუმოვანი ნივთიერებების წარმოება

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ქვემო არქევანი
დრო: 2016-09-21 00:00:00

მიწის ფართობი: 10 650 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 80.03.62.228  

შეფასებულია: 21 300 ლარად

გადაეცა: შპს "არქევანს"; მინერალური პროდუქტების საწარმო.

გარდაბანი, სოფელი მარტყოფი
დრო: 2016-08-16 00:00:00

მიწის ფართობი: 10054.00 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 81.10.27.937

შეფასებულია: 80 432 ლარად

გადაეცა: შპს „ჯორჯიან ინდასთრი“; ბიტუმოვანი ნივთიერებების მწარმოებელი საწარმო.
 

გარდაბანი, სოფელი თელეთი
დრო: 2016-08-16 16:29:57

მიწის ფართობი:  4358.00  კვ.მ. 

შენობა-ნაგებობები: N1, N2 

საკადასტრო კოდი: 81.03.01.534

შეფასებულია:  35 780 ლარად

გადაეცა: შპს "როსტერს"; მაღალტექნოლოგიური და ინტენსიური ტიპის მეფრინველეობის საწარმო.

გარდაბანი, სოფელი მარტყოფი
დრო: 2016-08-16 16:26:32

მიწის ფართობი: 101980.00 კვ.მ. 

შენობა-ნაგებობები: N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19, N20, N21

საკადასტრო კოდი: 81.10.02.340

შეფასებულია: 627 352 ლარად

გადაეცა: შპს "მარტყოფის ბაგა"; მაღალეტქონოლოგიური და ინტენსიური ტიპის  მესაქონლეობის ფერმა (მერძეული).

ონლაინ კონსულტაცია
ENG