შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული საგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.
შესაბამისი განაცხადისა და საბანკო გარანტიის წარმოდგენამდე მეწარმე სუბიექტმა სასურველია ვებ-გვერდზე გადაამოწმოს უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება.

ქ. საგარეჯო
დრო: 2019-01-21 14:54:27

მიწის ფართობი:  36 785 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  55.12.65.168

შეფასებულია: 183 925 ლარად

გადაეცა: შპს „ჯეო-ორგანიკს“

ქალაქი გურჯაანი, დ. აღმაშენებლის ქუჩა #95
დრო: 2018-05-30 15:30:55

მიწის ფართობი:  9884.00  კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 51.01.61.015

შეფასებულია:  241 923 ლარად

გადაეცა: შპს „ჯიემ სვით ენდ დრინქსს“

ქალაქი თელავი, სადგურის ქუჩის შესახვევი
დრო: 2018-05-28 12:23:16

მიწის ფართობი:  7662.00  კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 53.20.33.338

შეფასებულია: 99960,00 ლარად

გადაეცა: შპს "ნატვიტს"

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი, სოფელი საქობო
დრო: 2018-05-25 11:53:38

მიწის ფართობი:  4870.00 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1 N2 

საკადასტრო კოდი:  56.04.52.211

შეფასებულია:  68 450 ლარად

გადაეცა: შპს „ნუგბარს“

სიღნაღი, სოფელი ტიბაანი
დრო: 2016-08-17 16:08:00

N1 მიწის ნაკვეთი:  5729 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 56.37.41.009

შეფასებულია: 4580 ლარად

N2 მიწის ნაკვეთი: 6587 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 56.37.41.010

შეფასებულია: 5270 ლარად

N3 მიწის ნაკვეთი: 14213 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 56.37.41.011

შეფასებულია: 11 370 ლარად

გადაეცა: შპს "კამარა ექპრესს"; საკვები პროდუქტების მწარმოებელი საწარმო.

ონლაინ კონსულტაცია
ENG