შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული საგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.
შესაბამისი განაცხადისა და საბანკო გარანტიის წარმოდგენამდე მეწარმე სუბიექტმა სასურველია ვებ-გვერდზე გადაამოწმოს უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება.

თბილისი, გმირი კურსანტების ქ. II შესახვევი N7
დრო: 2016-08-19 11:08:00

მიწის ფართობი: 8991 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1 - 584,52 კვ.მ. N2 43,21 კვ.მ. N3 - 52,25 კვ.მ. N4

საკადასტრო კოდი: 01.11.05.031.001

შეფასებულია: 625 867 ლარად

გადაეცა: შპს „ხორცპროდუქტების ქარხანა - ვაკეს“; ხორცპროდუქტების საწრმო.

თბილისი, ორხევის დასახლება
დრო: 2019-07-03 11:07:00

მიწის ფართობი: 33682.00  კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1, N2, N3

საკადასტრო კოდი: 01.19.18.003.021

შეფასებულია: 1882 436 ლარად

გადაეცა: შპს „ჯამპლასტს“

თბილისი, იპოლიტ-ივანოვის ქუჩა N12
დრო: 2018-12-28 14:57:54

მიწის ფართობი:  3507.00 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1- N2

საკადასტრო კოდი: 01.11.05.029.318

შეფასებულია:  307 538 ლარად

გადაეცა: გადაეცეს შპს „გლას სერვისს“

ქალაქ თბილისი, ენუქიძის ქუჩა #12-ის მიმდებარედ
დრო: 2018-10-25 16:56:18

მიწის ფართობი:  5435.00კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1 და N2

საკადასტრო კოდი:  01.19.22.006.057

შეფასებულია:344 819 ლარად

გადაეცა: შპს „ევროდრიპს“

ქალაქი თბილისი, ორხევის დასახლება
დრო: 2018-05-29 12:05:00

მიწის ფართობი:  4800.00 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1 N2

საკადასტრო კოდი: 01.19.16.002.152

შეფასებულია: 288 850  ლარად

გადაეცა: შპს „კომპავა ჯორჯიას“

ქალაქი თბილისი, დიდი ლილო
დრო: 2018-04-12 11:53:18

მიწის ფართობი: 15188.00  კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1; N2;

საკადასტრო კოდი:  81.08.09.517

შეფასებულია:   106 316 ლარად

გადაეცა: შპს „პკლ ეკო სოლუშენს"

ქ. თბილისი, ორხევის დასახლება
დრო: 2018-02-21 12:05:15

მიწის ფართობი:  10 000.00   კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 01.19.18.003.044

შეფასებულია: 390 000 ლარად

გადაეცა: შპს  "აპტოსს"

საქნავთობის დასახლება, ჭირნახულის ქუჩა
დრო: 2018-02-15 15:57:08

მიწის ფართობი:  9502.00 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1, N2, N3, N4,  N5

საკადასტრო კოდი: 01.19.14.004.212

შეფასებულია:  523 456 ლარად

გადაეცა: შპს "ქოჩკაბლო"

ქალაქი თბილისი, თვალჭრელიძის ქუჩა, IV შესახვევი, #12-ის მიმდებარედ
დრო: 2018-01-17 10:54:26

მიწის ფართობი:  6206.00კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1

საკადასტრო კოდი:  01.19.18.001.107

შეფასებულია: 335 124 ლარად

გადაეცა:  შპს "ევრო დიზაინი"

ქალაქ თბილისი, ქინძმარაულის ქუჩა #33
დრო: 2018-01-11 15:27:24

მიწის ფართობი:  4022.00კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8

საკადასტრო კოდი: 01.19.33.015.024

შეფასებულია: 407 528 ლარად

გადაეცა: შპს „ჯეოჩემი“

თბილისი, კაიროს ქუჩა 81-ის მიმდებარედ
დრო: 2017-03-23 13:03:00

მიწის ფართობი:   9492.00 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 01.19.22.011.012   

შეფასებულია:  645 378 ლარად

გადაეცა: შპს "ტიფლის ტექსტილი"; საფეიქრო ნაწარმის წარმოება
 

თბილისი, დიდი ლილო
დრო: 2017-01-24 17:01:00

მიწის ფართობი:   97470.00 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  81.08.09.443   

შეფასებულია:    584 820 ლარად

გადაეცა: შპს "ნეოსტარს"; საწარმო ცემენტის ან ანალოგიური მასალის ფილის, ბორდიურის და სამშენებლო ბლოკის წარმოება.

ონლაინ კონსულტაცია
ENG