შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული საგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.
შესაბამისი განაცხადისა და საბანკო გარანტიის წარმოდგენამდე მეწარმე სუბიექტმა სასურველია ვებ-გვერდზე გადაამოწმოს უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება.

მარნეულის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ილმაზლო
დრო: 2016-08-16 16:08:00

მიწის ფართობი:  31232  კვ.მ.

სააკადასტრო კოდი:   83.06.05.966

შეფასებულია:  46 848 ლარად

გადაეცა:  შპს "კარიერი 2015"; ბუნებრივი ქვიშის წარმოება; მინერალური პროდუქტების საწარმო.

ქ. რუსთავი, მშენებელთა ქ. №64
დრო: 2016-08-16 16:17:30

მიწის ფართობი: 7028 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: შენობა-ნაგებობები N1, N2, N3, N4, N5, N6 საერთო ფართობით 2135,5 კვ.მ. 

კომუნიკაციები: მიმდებარედ: ელექტროენერგია, წყალი, გაზი

საკადასტრო კოდი: 02.07.02.514

დეტალური ინფორმაცია შენობა-ნაგებობაზე: ყოფილი პროფილაქტიკის შენობა-ნაგებობები, დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია, საჭიროებს მცირედ შეკეთებას. ეზოში ასევე განლაგებულია მცირე ბოქსები.

შეფასებულია:  424 816 ლარად

გადაეცა: შპს „ნიუპლასტიკ ჯი“ -ს;  პლასტმასის მილების წარმოების უზრუნველყოფა;

გარდაბანი, სოფელი კუმისი
დრო: 2016-08-16 16:15:52

მიწის ფართობი: 7026 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:   81.24.06.451

შეფასებულია:   17 565 ლარად

გადაეცა: შპს "რაიკაავშირფი თანადგომა"; რძის პროდუქტების საწარმო (ყველი და ხაჭო). 

გარდაბანი, სოფელი მარტყოფი, ვაზიანი
დრო: 2016-08-16 16:11:44

მიწის ფართობი: 6818 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1 -  42.25 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  81.10.28.593

შეფასებულია:   55 178 ლარად

გადაეცა: შპს "ჯი სი ჯი"; ბიტუმოვანი ნივთიერებების მწარმოებელი საწარმო.

გარდაბანი, სოფელი მარტყოფი, ვაზიანი
დრო: 2016-08-16 16:00:50

მიწის ფართობი: 14 265 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1 -  673.44 კვ.მ. N2 - 89.90 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  81.10.28.591

შეფასებულია:   150 939 ლარად

გადაეცა: შპს "ჯი სი ჯი"; ბიტუმოვანი ნივთიერებების მწარმოებელი საწარმო.

გარდაბანი, სოფელი წალსაყური
დრო: 2016-08-16 15:58:57

მიწის ფართობი: 15074 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1 - 46.65 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  81.03.01.519

შეფასებულია:  54 625 ლარად

გადაეცა: შპს "ფერტიბერიას"; სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ცხოველების, ფრინველებისა და თევზების საკვების მწარმოებელი საწარმო.

ქ. რუსთავი მშენებელთა ქუჩის მ/ტერიტორია
დრო: 2016-08-16 15:57:07

მიწის ფართობი: 7243 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: 1) 1609.49 კვ.მ  2) 7.23 კვ.მ

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია, კანალიზაცია, წყალი, გაზი მიყვანილია

საკადასტრო კოდი: 02.05.07.351

დეტალური ინფორმაცია შენობა-ნაგებობაზე: ძველი სკოლის შენობა-ნაგებობები, საჭიროებს შეკეთებას. სახურავი მთლიანად დაზიანებულია.

შეფასებულია: 193 745 ლარად

გადაეცა: შპს "ჯეოპოლს". პლასტამასებისა და მათი ნაწარმის წარმოება.

გარდაბანი, სოფელი მარტყოფი
დრო: 2016-08-16 15:29:28

მიწის ფართობი:  9269 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: N1- 2211 კვ.მ. N2 - 60 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 81.10.28.572

შეფასებულია:  271 670 ლარად

გადაეცა:  შპს "იბერია ევრო პრო"; ავეჯის, ასევე ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალების მწარმოებელი საწარმო

გარდაბანი, სოფელი მარტყოფი
დრო: 2016-08-16 15:25:59

მიწის ფართობი: 10728 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 81.10.28.586

შეფასებულია:  110 896 ლარად

გადაეცა:  შპს "იბერია ევრო პრო"; ავეჯის, ასევე ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალების მწარმოებელი საწარმო

გარდაბანი, ბოტანიკის დასახლება
დრო: 2016-08-16 15:22:15

მიწის ფართობი: 12167.00 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: N1 საერთო ფართით 1522.4 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 81.15.05.217

შეფასებულია:  150 620 ლარად

გადაეცა: შპს "ნეოპლასტიკს"; პლასტმასების და მათი ნაწარმების მწარმოებელი საწარმოს შექმნა

ქალაქი რუსთავი, მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო, XIX მკრ. რაიონის მიმდებარედ
დრო: 2016-08-16 15:19:40

მიწის ფართობი: 3000 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 02.01.05.804

შეფასებულია: 36 000 ლარად

გადაეცა: შპს "ჯეო პროდაქტ კომპანი"

რუსთავი, მშვიდობისა ქუჩა N2
დრო: 2016-08-16 15:16:37

მიწის ფართობი: 60 127 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: N1 - 10.87 კვ.მ., N2 - 52.63 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 02.07.01.440

შეფასებულია: 361 034 ლარად

გადაეცა: შპს "რებას". ობიექტზე გაიხსნება სამშენებლო მასალების მწარმოებელი საწარმო.

ონლაინ კონსულტაცია
ENG