წალკის რაიონი, სოფელი ხანდო

დრო: 2016-08-11 12:47:16

მიწის ფართობი: 2734 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: შენობა N1 არასაცხოვრებელი - განაშენიანების ფართი 494 კვ.მ. შენობა-ნაგებობების საერთო ფართი: 429.00 კვ.მ. დამხმარე ფართი: 9.00 კვ.მ.

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია,  კანალიზაცია,  წყალი, გაზი - მიმდებარედ

საკადასტრო კოდი: 85.24.21.107

შეფასებულია: 20 024  ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.  
ონლაინ კონსულტაცია
ENG