გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელ მარტყოფი

დრო: 2018-03-06 10:45:15

მიწის ფართობი: 6817.00   კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 81.10.39.245

შეფასებულია: 54 536  ლარად

გადაეცა: შპს "პარტნიორს"
ონლაინ კონსულტაცია
ENG