წალკის რაიონი, სოფელი ავრანლო

დრო: 2016-08-11 12:49:27

მიწის ფართობი: 28068 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: N1, N2, N3, N4. 

საკადასტრო კოდი: 85.18.27.619

შეფასებულია: 75 000 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით. 

 
ონლაინ კონსულტაცია
ENG