დმანისი, ზემო კარაბულახი

დრო: 2016-08-11 12:52:23

მიწის ფართობი: 5572 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: N1 - 4070.60  კვ.მ.  

საკადასტრო კოდი: 82.07.43.025

შეფასებულია: 81 400 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული საგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.  

 
ონლაინ კონსულტაცია
ENG