წალკის რაიონი, დაბა თრიალეთი

დრო: 2016-08-11 15:54:08

მიწის ფართობი: 49 143 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 85.12.21.047

შეფასებულია:  65 766.94 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით. 
ონლაინ კონსულტაცია
ENG