ქალაქი თელავი, სადგურის ქუჩის შესახვევი

დრო: 2018-05-28 12:23:16

მიწის ფართობი:  7662.00  კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 53.20.33.338

შეფასებულია: 99960,00 ლარად

გადაეცა: შპს "ნატვიტს"
ონლაინ კონსულტაცია
ENG