ქალაქი წალკა

დრო: 2016-08-11 16:15:19

მიწის ფართობი:  42396 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1, N2 (ნანგრევი), N3 (ნანგრევი), N4 საერთო ფართით 165.81კვ.მ., N5 საერთო ფართით 188.48 კვ.მ., N6 საერთო ფართით 18.49 კვ.მ., N7 საერთო ფართით 30.93 კვ.მ.

სააკადასტრო კოდი:   85.21.29.058

შეფასებულია:  158 324 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.
ონლაინ კონსულტაცია
ENG