წალკის რაიონი, სოფელი ბეშთაშენი

დრო: 2016-08-11 16:43:13

მიწის ფართობი:  1451  კვ.მ.

შენობა-ნაბეგობები: N1 - განაშენიანების ფართი - 700,52 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 85.03.27.137  

შეფასებულია: 35 200 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.
ონლაინ კონსულტაცია
ENG