ქ. გორი, შინდისის გზ. მე-3 კმ

დრო: 2016-08-11 16:08:00

მიწის ფართობი: 85342 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: შენობა N1 (არასაცხოვრებელი) საერთო ფართი - 1500.47 კვ.მ; შენობა N2 (არასასოფლო) საერთო ფართი - 53.97 კვ.მ; შენობა N3 (არასასოფლო) საერთო ფართი-33.92 კვ.მ; შენობა N4 (არასასოფლო) საერთო ფართი - 29.85 კვ.მ.

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია, წყალი და გაზი - მისაყვანია ადგილზე

საკადასტრო კოდი: 66.45.02.029

დეტალური ინფორმაცია შენობა-ნაგებობაზე: ყოფილი მშენებელის ტერიტორია.

შეფასებულია: 938 762 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.  
ონლაინ კონსულტაცია
ENG