გორი, სოფ. ქვემო ხვითი

დრო: 2016-08-11 16:08:00

მიწის ფართობი: 17964 კვ.მ.

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია, წყალი და გაზი - მიმდებარედ

საკადასტრო კოდი: 66.42.01.062

დეტალური ინფორმაცია შენობა-ნაგებობაზე:  ყოფილი შპს ,,სალთვისი 2"-ის ქონება

შეფასებულია: 90 911.5 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.  

 
ონლაინ კონსულტაცია
ENG