კასპი, სოფ. სამთავისი

დრო: 2016-08-11 16:59:02

მიწის ფართობი: 12329 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: შენობა-ნაგებობა N1-48 კვ,მ; შენობა-ნაგებობა N2 - 32კვ.მ; შენობა-ნაგებობა N3 - 471 კვ.მ; შენობა-ნაგებობა N4 - 13 კვ.მ; შენობა-ნაგებობა N5- 36კვ.მ.

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია, წყალი და გაზი - მიმდებარედ

საკადასტრო კოდი: 67.03.37.161

დეტალური ინფორმაცია შენობა-ნაგებობაზე: ყოფილი საქმიანი ეზო

შეფასებულია: 154 955 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.  

 
ონლაინ კონსულტაცია
ENG