ქარელი, სოფ. ახალსოფელი

დრო: 2016-08-11 17:03:36

მიწის ფართობი: 12969 კვ.მ.

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია, წყალი და გაზი - მიმდებარედ

საკადასტრო კოდი: 68.07.44.275

შენიშვნა: ცარიელი მიწის ნაკვეთი

შეფასებულია: 32 423 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.  
ონლაინ კონსულტაცია
ENG