ქ. ქარელი

დრო: 2016-08-11 17:06:41

მიწის ფართობი: 28910 კვ.მ.

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია, წყალი და გაზი - მიმდებარედ

საკადასტრო კოდი: 68.10.48.269

შენიშვნა: ცარიელი მიწის ნაკვეთი

შეფასებულია: 86 730 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით. 


 
ონლაინ კონსულტაცია
ENG