ქარელი, ვაჟა-ფშაველას ქ. N117

დრო: 2016-08-11 17:08:00

მიწის ფართობი: 10855 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1-დან N6-ის ჩათვლით

კომუნიკაციები: მისაყვანია ადგილზე

საკადასტრო კოდი: 68.10.48.291

შეფასებულია: 42 458 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.  
ონლაინ კონსულტაცია
ENG