კასპის რაიონი, სოფელი კავთისხევი

დრო: 2016-08-11 17:34:09

N1

მიწის ფართობი:  75058.00 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  67.08.32.228

შეფასებულია: 225 174 ლარად

N2

მიწის ფართობი:  16994.00 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 67.08.40.282 

შეფასებულია:   59479 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.




ონლაინ კონსულტაცია
ENG