გორის რაიონი, სოფელი კარალეთი

დრო: 2016-08-11 17:08:00

მიწის ფართობი:   4517 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები:  N1 - 199.49 კვ.მ. N2 - 66.1 კვ.მ.  

საკადასტრო კოდი:  66.46.20.638

შეფასებულია:  35 731 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.
ონლაინ კონსულტაცია
ENG