გორის მუნიციპალიტეტი, სოფელი შინდისი

დრო: 2016-08-11 17:08:00

მიწის ფართობი:  21645  კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  66.42.14.001

შეფასებულია: 352 663   ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.
ონლაინ კონსულტაცია
ENG