ხაშურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი გომი

დრო: 2016-08-11 17:45:15

მიწის ფართობი:   2754 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები:  N1 - 240,7 კვ.მ. N2 - 41,69 კვ.მ. N3 - 31,9 კვ.მ. 

საკადასტრო კოდი:   69.02.62.195

შეფასებულია:  5508 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.
ონლაინ კონსულტაცია
ENG