ახალქალაქის რაიონი, სოფ. დილისკა

დრო: 2016-08-11 17:08:00

მიწის ფართობი: 179429 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები:   N1 -დან N15 ჩათვლით, ასევე N20, N21, N23;  ხოლო N16-დან N19 ჩათვლით ასევე N22, 24-დან N33 -ჩათვლით წარმოადგენს ნანგრევებს. 

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია - არა, წყალი - შესაძლებელია მიყვანა, გაზი - არა

საკადასტრო კოდი: 1. 63.14.40.058; 2. 63.14.40.059

დეტალური ინფორმაცია შენობა-ნაგებობაზე: მეფრინველეობის ფაბრიკა

შენიშვნა: გრუნტის გზაა, კომუნიკაციები საჭიროებენ რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციას.

შეფასებულია: 1. 679 441 ლარად; 2. 246 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.  

 
ონლაინ კონსულტაცია
ENG