ადიგენის რაიონი, სოფელი ლელოვანი

დრო: 2016-08-11 18:08:00

მიწის ფართობი: 1367 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: ობიექტი N1 ყოფილი ვეტპუნქტი განაშენიანება - 73 კვ.მ

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია,  წყალი და გაზი - მიმდებარედ

საკადასტრო კოდი: 61.15.22.012

შეფასებულია: 6 835 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.  

 
ონლაინ კონსულტაცია
ENG