ქალაქ თბილისი, ენუქიძის ქუჩა #12-ის მიმდებარედ

დრო: 2018-10-25 16:56:18

მიწის ფართობი:  5435.00კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1 და N2

საკადასტრო კოდი:  01.19.22.006.057

შეფასებულია:344 819 ლარად

გადაეცა: შპს „ევროდრიპს“
ონლაინ კონსულტაცია
ENG