ხობი

დრო: 2019-01-21 12:29:45

მიწის ფართობი:  16686.00 კვ.მ. 

შენობა-ნაგებობები: N1

საკადასტრო კოდი: 45.21.22.161

შეფასებულია:   223 600 ლარად

გადაეცა: შპს „პრაიმ ბეტონს“
ონლაინ კონსულტაცია
ENG