ქალაქ სამტრედიაში, გამარჯვების ქ. #1-ის მიმდებარედ

დრო: 2019-03-25 12:03:00

მიწის ფართობი: 4671.00 კვ.მ. 

საკადასტრო კოდი: 34.08.48.146

შეფასებულია:  56100 ლარად

შენიშვნა: „მიწის ნაკვეთს კვეთს დაურეგისტრირებელი ხაზოვანი ნაგებობა, წყლის მილი, რომელზეც რეგისტრირებულია სერვიტუტის უფლება“
ონლაინ კონსულტაცია
ENG