ქუთაისი, წერეთლის ქუჩა 170-ის მიმდებარედ

დრო: 2016-08-12 11:08:00

მიწის ფართობი: 15 988 კვ.მ. 

შენობა-ნაგებობების ფართობი: N4, N5

საკადასტრო კოდი: 03.06.21.318

შეფასებულია:  1 130 900 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.  

მიმდინარეობს მონაცემების განახლება
ონლაინ კონსულტაცია
ENG