თერჯოლა, მდინარე ჩოლაბურის მიმდებარე ტერიტორია

დრო: 2016-08-12 12:01:14

მიწის ფართობი: 60 012 კვ.მ. 

საკადასტრო კოდი:  33.09.43.169

შეფასებულია:  300 000 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით. 
ონლაინ კონსულტაცია
ENG