ბაღდათის რაიონი, რუსთაველის 44

დრო: 2016-08-12 12:08:00

მიწის ფართობი: 494,00 კვ.მ. 

შენობა-ნაგებობის ფართობი: 267.50 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  30.11.32.012

შეფასებულია: 16 700 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით. 
ონლაინ კონსულტაცია
ENG