ქალაქი ხონი, ქუჩა ჭანტურია, N 58/ქალაქი ხონი, ქუჩა ჭანტურია, N 58,/ყოფილი ძაფსაღები ფაბრიკის აბანო/ ქალაქი ხონი, ქუჩა ჭანტურია, N 58 /ყოფილი ძაფსაღებავის ფაბრიკის სამედიცინო პუნქტი

დრო: 2016-08-12 12:44:00

მიწის ფართობი: 28740.00 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: N01/2 - 2223.83 კვ.მ; N02/1 - 1848.77 კვ.მ; N03 - წყლის ავზი განაშენიანების ფართი 415.09 კვ.მ; N 04/1 - 287.20 კვ.მ; N05 - ნანგრევი განაშენიანების ფართი - 224.61 კვ.მ; N06/2 - 238.32 კვ.მ; N07 - ნანგრევი განაშენიანების ფართი 142.66 კვ.მ; N08/1 - 86.69 კვ.მ; N09/1 - 70.60 კვ.მ; N10 - ნანგრევი განაშენიანების ფართი - 80.68 კვ.მ; N11/1 - 57.94 კვ.მ; N12 - ნანგრევი განაშენიანების ფართი - 49.73 კვ.მ; N13/1 - 11.27 კვ.მ; N14 - საკვამლე მილი განაშენიანების ფართი 27.08 კვ.მ; N15/1 - 9.78 კვ.მ; N16 - ჭა განაშენიანების ფართი 8.20 კვ.მ; N17/1 - 5.39 კვ.მ; N18 - ნანგრევი განაშენიანების ფართი 7.86 კვ.მ; N19 - ნანგრევი განაშენიანების ფართი 5.88 კვ.მ; N20 - ნანგრევი განაშენიანების ფართი 3.73 კვ.მ; N21 - ნანგრევი განაშენიანების ფართი 3.05 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  37.07.38.574

შეფასებულია: 652 500 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.
ონლაინ კონსულტაცია
ENG