ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი კაცხი

დრო: 2016-08-12 13:22:52

მიწის ფართობი:  18 650 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 38.03.44.018 

შეფასებულია: 93 300 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.
ონლაინ კონსულტაცია
ENG