ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი თაბაგრები

დრო: 2016-08-12 13:46:48

მიწის ფართობი:  10 881 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  38.06.36.226

შეფასებულია: 87 000 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.
ონლაინ კონსულტაცია
ENG