მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნიჩბისი

დრო: 2019-06-03 16:06:00

მიწის ფართობი:   91094.00 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1- N15

საკადასტრო კოდი: 72.15.10.134

შეფასებულია: 383 899 ლარად

შენიშვნა: “საპრივატიზებო მიწის ნაკვეთიდან  3311კვ.მ-ზე. რეგისტრირებულია სერვიტუტის უფლება (მოიცავს სავალდებულო გზას);
ონლაინ კონსულტაცია
ENG