ქუთაისი, გუგუნავას ქუჩა N1

დრო: 2019-06-19 16:06:00

მიწის ფართობი:   6278.00 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1

საკადასტრო კოდი: 03.05.28.177

შეფასებულია: 304 800 ლარად

შენიშვნა: “საპრივატიზებო მიწის ნაკვეთი მდებარეობს რკინიგზის სიახლოვეს, შესაბამისად მიწის ნაკვეთზე ნებისმიერი მშენებლობა წინასწარ უნდა შეთანხმდს სს საქართველოს რკინიგზასთან.”
ონლაინ კონსულტაცია
ENG