თბილისი, ორხევის დასახლება

დრო: 2019-07-03 11:07:00

მიწის ფართობი: 33682.00  კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1, N2, N3

საკადასტრო კოდი: 01.19.18.003.021

შეფასებულია: 1882 436 ლარად

შენიშვნა: „მიწის ნაკვეთი ხვდება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის დაბრკოლებებისაგან შემზღუდველი აფრენისას სიმაღლის აღების ზედაპირის გავრცელების ფარგლებში და მასზე დასაშვებია ისეთი შენობა-ნაგებობის განთავსება, რომლის აბსოლუტური სიმაღლე, საშუალო ზღვის დონიდან არ აღემატება დაახლოებით +535 მეტრს. შესაბამისად, მიწის ნაკვეთის მომავალი მესაკუთრე საქართველოს საჰაერო კოდექსის შესაბამისად, ვალდებული იქნება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ექსპლუატანტთან შეათანხმოს სამშენებლოდ დაგეგმილი შენობა-ნაგებობების დასაშვები სიმაღლეები.“
ონლაინ კონსულტაცია
ENG